මගේ පළමු ලිපිය මේක. අවුරුදු ගණනාවකට පෙර හැන්දෑවක කාර්යාලය ඉවරවෙලා ගෙදරට එන ගමන් මම පැදගෙන ආපු ස්කූටර් එක ඉදිරියෙන් ආපු වෑන් එකක හැප්පිලා මගේ අලුත් කතාව ආරම්බ උනා. අවුරුද්දක් විතර ප්‍රතිකාර අරගෙන රෝද පුටුවකින් ගෙදර අවා. මගේ මුළු ජිවිතයම උඩුකුරු උනා කියල හිතුන. ඉස්සර ආපු යාලුවෝ නෑදෑයෝ සියලුම දෙන ටිකින් ටික මගෙන් ඈත් උනා. ලෝකෙට හොරෙන් මම අනන්තවත් කෝට්ටේ බදාගෙන ...

මගේ පළමු ලිපිය මේක. අවුරුදු ගණනාවකට පෙර හැන්දෑවක කාර්යාලය ඉවරවෙලා ගෙදරට එන ගමන් මම පැදගෙන ආපු ස්කූටර් එක ඉදිරියෙන් ආපු වෑන් එකක හැප්පිලා මගේ අලුත් කතාව ආරම්බ උනා. අවුරුද්දක් විතර ප්‍රතිකාර අරගෙන රෝද පුටුවකින් ගෙදර අවා. මගේ මුළු ජිවිතයම උඩුකුරු උනා කියල හිතුන. ඉස්සර ආපු යාලුවෝ නෑදෑයෝ සියලුම දෙන ටිකින් ටික මගෙන් ඈත් උනා. ලෝකෙට හොරෙන් මම අනන්තවත් කෝට්ටේ බදාගෙන ...

මගේ අබාධිත බව සිරුර වෙලාගත් පිබුරකුසේය අපි හැමෝම ආසයි ලස්සනට ජිවත් වෙන්න නමුත් නොසිතු ලෙස මාව හදිසි අනතුරකින් සදාකාලික අබාදිතයකු උනා. ගොඩක් මිනිස්සු මේවගේ දෙයක් වෙනකොට නිතරම හිතන්නේ රිනාත්මක ලෙස. එයාලට මොනවත් කියන්න බැරි අපි හැමෝම මිනිස්සු නිසා. මොකද අපි හැමෝම ලැබුන දහයට වඩා නොලැබුන එකක් ලොකුවට හිතනවා. මගේ මේ සටන හැමදෙනාටම මම වගේ අබාධිත හැමදෙනාගේ තොරතුරු බෙදාගැනීම. ...

පිඹුරකු වෙලාගත් මගේ සිරුර................... මට හිතෙන්නේ මගේ සිරුර වෙලාගෙන ඉන්න පිඹුරෙක් වගේ ආබාදිත බාවය කියල. මොකද ටිකින් ටික මාව වෙලාගෙන ඉන්නවා කවදාවත් අත්හරින එකක් නැතුව, මගේ සමහර කොටස් එයාට යටත් වෙලා. සිරුර තිබුනට ලස්සනට සමහර කොටස් හොලවන්නත් බැහැ වෙලාවකට . පිඹුරෙක් වෙලාගෙන ඉන්නකොට ටික ටික හරි මරණය ලංවෙනවා කියල ගොදුර හිතනවා. එක ස්වාබහව දහම. ජිවිතයක ලස්සන කරන්න පුළුවනි ඒ ජීවිතය තියන කෙනාටම විතරයි. නමුත් ...

Previous Page