කාටද සතුටූ...පිස්සුනේ...? ඉන්දු සහ ෆේස් බුක්

අනිත් කොණ - The Other End

නිවන් යන්නට සිතා පණුවන් කාපු හැටි....

අනිත් කොණ - The Other End

ඇමෙරිකාවෙන් ඇඳුම් සහ එකම ඇඳුම සෝදන්න සැත්කමෙන් පසුඇඳෙන් බැස්ස හැටි.....

අනිත් කොණ - The Other End

නිරිත දිග මෝසම් සහ ගංවතුරේ ට්‍රාන්සර් කිරීම...

අනිත් කොණ - The Other End

; තිතයි කොමාවයි ජීවිතෙයි !

අනිත් කොණ - The Other End

බෙහෙත් නැති වෙනකොට ....

අනිත් කොණ - The Other End

ක්ලිනික්... ක්ලිනික්....ක්ලිනික් !

අනිත් කොණ - The Other End

මේ මනූස්සයා මැරුනොත් හොඳයි ඩොක්ටර්....

අනිත් කොණ - The Other End

othello's syndrome සහ අපි

අනිත් කොණ - The Other End

ලෙඩක් හැදුනොත් අපි හැමෝටමයි.. වෙහෙසකර වෙද සිත !

අනිත් කොණ - The Other End

අහෝ A9 සහ බයිසිකල් පදින දොස්තරලා

අනිත් කොණ - The Other End

දැන් ඉතින් විසිකරන්න යෑ !

අනිත් කොණ - The Other End

පිටරට ගිය දරුවන් සහ වත්ත පහළ මහළු මඩම...

අනිත් කොණ - The Other End

චීන්නු ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ලෙඩ සෙවීම සහ අපේ අයගේ නොදැනුවත්කම

අනිත් කොණ - The Other End

හොඳ නරක , Some doctors are mad !

අනිත් කොණ - The Other End

වතුර ෆිල්ටර් කිරීම, වකුගඩු රෝගය සහ අපි - .2

අනිත් කොණ - The Other End

Blog became a book - Blook ! A doctor's heart sutra ...

අනිත් කොණ - The Other End

Dont worry ! we'll save them all ! කොයි මොහොතෙත් කල්පනාකාරීව !

අනිත් කොණ - The Other End

මේ ලේ මට නොවේ….ලෝක තැලසීමියා දිනය වෙනුවෙනි.

අනිත් කොණ - The Other End

කිරි පැකට් මෙච්චරකට ඔබලාට අච්චරක් !

අනිත් කොණ - The Other End