පුපුරා යන ගැහැණු !

අනිත් කොණ - The Other End

ඇගේ ගර්භාෂය ඔබේ නොවේ !

අනිත් කොණ - The Other End

කාටද සතුටූ...පිස්සුනේ...? ඉන්දු සහ ෆේස් බුක්

අනිත් කොණ - The Other End

නිවන් යන්නට සිතා පණුවන් කාපු හැටි....

අනිත් කොණ - The Other End

ඇමෙරිකාවෙන් ඇඳුම් සහ එකම ඇඳුම සෝදන්න සැත්කමෙන් පසුඇඳෙන් බැස්ස හැටි.....

අනිත් කොණ - The Other End

නිරිත දිග මෝසම් සහ ගංවතුරේ ට්‍රාන්සර් කිරීම...

අනිත් කොණ - The Other End

; තිතයි කොමාවයි ජීවිතෙයි !

අනිත් කොණ - The Other End

මොකුත්ම කරන්න බෑ අම්මේ !

අනිත් කොණ - The Other End

බෙහෙත් නැති වෙනකොට ....

අනිත් කොණ - The Other End

ක්ලිනික්... ක්ලිනික්....ක්ලිනික් !

අනිත් කොණ - The Other End

මේ මනූස්සයා මැරුනොත් හොඳයි ඩොක්ටර්....

අනිත් කොණ - The Other End

othello's syndrome සහ අපි

අනිත් කොණ - The Other End

ලෙඩක් හැදුනොත් අපි හැමෝටමයි.. වෙහෙසකර වෙද සිත !

අනිත් කොණ - The Other End

අහෝ A9 සහ බයිසිකල් පදින දොස්තරලා

අනිත් කොණ - The Other End

ලීකිං ලීකිං - ඩෙංගු කතා

අනිත් කොණ - The Other End

මූත්‍රා මැනීමේ මහා වැඩමුළුව !

අනිත් කොණ - The Other End

ඩෙංගු දින පොත - dengue diary...

අනිත් කොණ - The Other End

දැන් ඉතින් විසිකරන්න යෑ !

අනිත් කොණ - The Other End

පිටරට ගිය දරුවන් සහ වත්ත පහළ මහළු මඩම...

අනිත් කොණ - The Other End

ඔබේ යට ඇඳුමේ පාට කුමක් ද ?

අනිත් කොණ - The Other End