නුඹ එන්න සීරුවට - ඒ වරම මට දෙන්න

අරුණැල්ල
කප්පරක් දුක් පිරුණු - ඇස් අඬන හදවතටතත්පරත් හිත බිඳින - හීනයක් දිග වැඩිදතුරුළු වී උන්නාට - සීතලට තනි රැයකඋණු කඳුළු ඇස් තවන - මේ තරම් මට කුමටහීනියට ඇස් අරින - හීනයක දැවටෙන්නමල් පිරුණු සිහිනයක - තුහිනයක පැටලෙන්නහිත් නොබිඳි ප්‍රේමයක - මල් සරය විඳ ගන්නනුඹ එන්න සීරුවට - ඒ වරම මට දෙන්නPosted by : රැංගෝ (ranGO) www.arunalla.tk ...

ලෝකෙත් එක්ක හැප්පෙන්න යන ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් එකකට ඔබෙන් උදව්වක් ඕන!!

අරුණැල්ල
ලෝකයේ රටවල් 127ක් සාමාජිකත්වය දරන, බ්‍රිතාන්‍යයේ, ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණ ආයතනය සැළකෙන්නේ ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත ම සංවිධාන කිහිපයෙන් එකක් විදිහටයි. Institution of Engineering and Technology, එහෙමත් නැතිනම් IET ලෙස මේ ආයතනය හඳුන්වනවා. මෙම ආයතනය වාර්ෂිකව IET Global Challenge නමින් තරඟයක් සංවිධානය කරනවා. ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ සියලු ම දෙනාට විවෘත මෙම තරඟය සඳහා IET හි සාමාජිකත්වය දරන ඕනෑ ම රටකින් කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් විය ...

ලෝකෙත් එක්ක හැප්පෙන්න යන ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් එකකට ඔබෙන් උදව්වක් ඕන!!

අරුණැල්ල
ලෝකයේ රටවල් 127ක් සාමාජිකත්වය දරන, බ්‍රිතාන්‍යයේ, ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණ ආයතනය සැළකෙන්නේ ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත ම සංවිධාන කිහිපයෙන් එකක් විදිහටයි. Institution of Engineering and Technology, එහෙමත්... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

සඳ දිය වී සුනිල දියේ - අහස යටින් ඉරක් පිපේ

අරුණැල්ල
සඳ දිය වී සුනිල දියේඅහස යටින් ඉරක් පිපේ.තරු මිලින ව අහස තලේපිණි බිඳු වී බිමට වැටේ.තරු ගණිනා අතරතුරේපුර හඳ මට මග නොහැරේ.සඳ දිය වී සුනිල දියේඅහස යටින් ඉරක් පිපේ..මල් පිබිදී හදගිස්සේකොඳ සිතුවිලි ලිහී වැටේපියුම් පිපී සිතුම් විලේමුවරද මුසු පවන් රොදේසුවඳ දැනේ ආදරේ...සඳ දිය වී සුනිල දියේඅහස යටින් ඉරක් පිපේ.තරු මිලින ව අහස තලේපිණි බිඳු වී බිමට වැටේ..වන වදුලේ තුරු අතරේකඳු ...

සඳ දිය වී සුනිල දියේ - අහස යටින් ඉරක් පිපේ

අරුණැල්ල
සඳ දිය වී සුනිල දියේ අහස යටින් ඉරක් පිපේ. තරු මිලින ව අහස තලේ පිණි බිඳු වී බිමට වැටේ. තරු ගණිනා අතරතුරේ පුර හඳ මට මග නොහැරේ. සඳ දිය වී සුනිල දියේ අහස යටින් ඉරක් පිපේ.. මල් පිබිදී හදගිස්සේ කොඳ... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

දහම් සදහම් ගැටුම

අරුණැල්ල
වසන්තය අග - ගිම්හානයට පෙර පිපුණු කුසුම් වල වස මුසු ව ඇත මකරන්ද සුළඟේ එතෙන විටසුවැති මද නල නුඹ නසනු ඇතසබඳ, මතක ද අඳ කුඹුර ළඟමොට්ටැක්කිළියෙන් වසාගෙන හිසඅහිංසක සිනාවෙන් සිත් නිවූ ඇය ඇගේ දෑස මිස, නම මතක නැත... ඇනිකට් එක ළඟ මාළු නටන තැනසිනාසුණු තන්ගමනි මතක ද?පුංචි රතු මොට්ටුවතියා නළලත පිච්ච මල් වැල් හිස පැළඳු ඇය..දහම් සදහම් ගැටෙන විටනෑකම් අමතක ...

වියැළුණු සිතක්

අරුණැල්ල
හිරුට පෙම් බැඳී - කතරක් මිහි ඇතිකිසිවෙකුත් තව - පය ගසා නැතිදුඹුරු පැහැ වුණු - කොළ තුනක් ඇතිපතොක් ගසුත් පණ ගසනවා සකිකටුක ගිරි හිස - වලාකුළු ඇතිසොඳුරු වැස්සක - පැතුම් පිරී ඇතිවිටින් විට වැහි - වැටෙනවා ඇතිහැඟුම් ළපටි දළු - දමනවා ඇතිපතොක් ගස් යට - මිණි ද බොහෝ ඇති පෙම්වත් යුගයක - වැටුණු කඳුළු ඇතිවිෂ පතොක් කටු - ඇනුණු සිදුරු ...

වියැළුණු සිතක්

අරුණැල්ල
හිරුට පෙම් බැඳී - කතරක් මිහි ඇති කිසිවෙකුත් තව - පය ගසා නැති දුඹුරු පැහැ වුණු - කොළ තුනක් ඇති පතොක් ගසුත් පණ ගසනවා සකි කටුක ගිරි හිස - වලාකුළු ඇති සොඳුරු වැස්සක - පැතුම් පිරී ඇති විටින් විට වැහි -... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

සඳ - හිරු - තරු

අරුණැල්ල
සඳ නැගෙන විට - සඳේ තනියටසිය ගණන් තරු මැවෙනවා නිල් ගුවන් තෙර - අඳුරු මුලුවලතරු යුවළ පෙම් කරනවා හිරු නැගෙන විට - සඳට පෙම් කළ තරු එකින් එක මැකෙනවා තරු නැතත් ලොව - එළිය වනු දැක නිරාමිස සුව විඳිනවා සෙනගක තනි වී - තරු මතක් වී හිරු ද කඳුලැලි හෙලනවා හෙලන සුසුමන් - නගන කඳුලැල් අඳුරු වලාවල රැඳෙනවා තවත් මොහොතක ...

සඳ - හිරු - තරු

අරුණැල්ල
සඳ නැගෙන විට - සඳේ තනියට සිය ගණන් තරු මැවෙනවා නිල් ගුවන් තෙර - අඳුරු මුලුවලතරු යුවළ පෙම් කරනවා හිරු නැගෙන විට - සඳට පෙම් කළ තරු එකින් එක මැකෙනවා තරු නැතත් ලොව - එළිය වනු... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

අහවර පෙමක්

අරුණැල්ල
උණා සළු පිළි සේද - මුදා රන් හසගනනිරුවත් විණි ළමැද - එද' හද වසාගෙනදඟකාර රළු තඹර - රඟත තිසර තුඩු මතපොපියන රතදර - තැවරූ සුසුම් තොල් අගඕ නොදන්නී ය - කවියක් වන වගමිහිරි මතකය - එක් සොඳුරු යුගයකප්‍රේමය මළ තැන - හර බැර එක් කරහැඟුම් විකිණෙයි - ගඳඹ සිතක් ළඟසයුර හඬන තැන - අඳුරු වලා මැදරිදී ඉරක් විය - මැවෙන ...

දුම්රියේ දී ඇය ව දුටුවෙමි!

අරුණැල්ල
දෙවන වේදිකාවට දැන් පැමිණි දුම්රිය අලුත්ගම බලා පිටත් වේ...මෙම දුම්රිය නවත්වන්නේ, කැළණිය,දෙමටගොඩ........!!විඩා පත් වුණු මුහුණු අතරින්දුටුවෙමි ඇගේ හැගීම් විරහිත වුවනහඳුනා ගතිමි ඒ නෙත් යුවළපෙර කාන්තිය තවත් නොරැඳුන..මෙතෙක් කල් මා නුදුටු ඒ රුවසිහිනයක රැඳී අපැහැදිලි රුවනිමක් නැති දුක් වින්ද ඇය' රුවදිගු රැයක සිත හඬවන ඒ රුවකඳුළු වියලුණු එහෙත් හැඟුම්බරයළිත් කඳුළට ඉඩක් නොතබනශක්තිමත් ඇය - එහෙත් දුර්වලඅසල උන්නී ය - මට ඉගැන්වූ ...

සුමනෝ (ගීතයක් හා බැඳුණු කතාවක්)

අරුණැල්ල
අරුණැල්ලේ, මේ කියන්න යන කතාව මීට දශක කිහිපයකට පෙර සිදු වුණු එකක්.. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මිහින්තලේ ට ආසන්න කොහේ හෝ ගමක. හරියට ම ඒ ගමේ නම කියන්න නම් මා දන්නේ නැහැ.මේ ගමේ වන්නිහාමි කියලා එක්තරා ගුරුවරයෙක් ජීවත් වෙනවා. වෘත්තියෙන් ගුරුවරයෙක් කියලා කිව්වට ඔහු ගමේ අය අතරේ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙන්නේ ගමේ වෙදරාල, එහෙමත් නැතිනම් ගමේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයා විදියට. මේ වෙදරාලට. බොහොම ලස්සනට ...

බලාපොරොත්තුව

අරුණැල්ල
තෝමර අරගෙන - රන් අසිපත් අරගෙනසුදු අසු පිට නැගලාපවුරු වළලු බිඳ - සිංහ නාද කරවීර විකුම් දක්වාතෙදැති බලැති නව - යොවුන් වියෙහි වනකුමාරයෙක් එන්නාසිහින ලොවක මතු - සැබෑ ලොවක නැතිකුමාරයෙක් එන්නාරම්‍ය සුරම්‍ය සුබ - නේක අනෙක විදමැදුරු ඔහුගේ වන්නාඑවන් නොයෙක විද - සුඛ පිරි ලෝකයනගේ නුඹට වන්නාමිහිරි ලොවක සුබ - පැතුම් අනෙක විදනුඹ පා සිප ගන්නාඅසෙකු පිටෙහි නැග - නුඹ ...

අවසානයේ සමනලයා මිය ගියේ ය.

අරුණැල්ල
සමනල තටු වලනෙක නෙක පාට සොරා ගත්වෛවර්ණ මකුළුවාදැල වියන්නට පටන් ගත්තේ ය.හිමිදිරියේ මීදුම් අතරින්දේදුනු පාට පෙති අතරසුවඳ සොයමින් සමනලයානෙතදර මැවුණු ලොවට පිළිපන්නේ ය..සමනල තටු වලනෙක නෙක පාට සොරා ගත්වෛවර්ණ මකුළුවාදැල වියන්නට පටන් ගත්තේ ය.සොඳුරු සමනල මාවතඅවුරා එළුණු දැලවළකන්නට විය කවුළුවසොඳුරු ලොවකට මග විවර කළපීරී ගෑ දළවල -විෂ පිරී ඇති වගනොදන්නා සමනල තෙමහෙළුවේ ය පහර - තියුණු දලයටහිසින් ඇන - ඇන..සමනල ...

අරුත නුඹ නම්

අරුණැල්ල
කවි සිතක නැගී දුක් හැඬුම්සිඳිමි බිඳ ලමි නිය පිටින්රිදෙන නෙත් යුග සනසමින්කඳුළු පිසලමි වී සඳ කැළුම්..නුඹ ලියන කවි කියවමින්දෙතත් විවරණ මදහසින්අරුත මා මිස අනෙක් නොව බවදතත් නො විමසමි වදනකින්..අකුර නිමියේ නගන පහන් පෙමඑළිය කරවයි ජීවිතේ අරුත නුඹ නම් ඇරඹුමෙහි සිටඉඩක් කුමට ද සිහිනයේ?ප.ලි. :වර්ෂා නංගිගේ කවියකට ලියපු පිළිතුරු කවියක්..කාලෙකට පස්සේ පොඩි නිවාඩුවක් ලැබුණු එකේ බ්ලොග් එකේ පල කරන්න හිතුණා. Posted ...

අරුත නුඹ නම්

අරුණැල්ල
කවි සිතක නැගී දුක් හැඬුම් සිඳිමි බිඳ ලමි නිය පිටින්රිදෙන නෙත් යුග සනසමින්කඳුළු පිසලමි වී සඳ කැළුම්..නුඹ ලියන කවි කියවමින්දෙතත් විවරණ මදහසින්අරුත මා මිස අනෙක් නොව බවදතත් නො විමසමි වදනකින්..අකුර නිමියේ නගන පහන් පෙමඑළිය කරවයි ජීවිතේ අරුත නුඹ නම් ඇරඹුමෙහි සිටඉඩක් කුමට ද සිහිනයේ? ප.ලි. : වර්ෂා නංගිගේ කවියකට ලියපු පිළිතුරු කවියක්..කාලෙකට පස්සේ පොඩි නිවාඩුවක් ලැබුණු එකේ බ්ලොග් එකේ ...

අවසානයේ සමනලයා මිය ගියේ ය.

අරුණැල්ල
සමනල තටු වලනෙක නෙක පාට සොරා ගත්වෛවර්ණ මකුළුවාදැල වියන්නට පටන් ගත්තේ ය. හිමිදිරියේ මීදුම් අතරින්දේදුනු පාට පෙති අතරසුවඳ සොයමින් සමනලයානෙතදර මැවුණු ලොවට පිළිපන්නේ ය.. සමනල තටු වලනෙක නෙක පාට සොරා ගත්වෛවර්ණ මකුළුවාදැල වියන්නට පටන් ගත්තේ ය. සොඳුරු සමනල මාවතඅවුරා එළුණු දැලවළකන්නට විය කවුළුවසොඳුරු ලොවකට මග විවර කළ සමනල තටු වලනෙක නෙක පාට සොරා ගත්වෛවර්ණ මකුළුවාදැල වියන්නට පටන් ගත්තේ ය. ...

අද අපේ රිසල්ට්ස් cover of අද අපේ තාත්තා - Ruhuna RockzZz

අරුණැල්ල
ජනප්‍රියත්වය යනු බොහෝ විට වර්තමානයේ නිර්මාණය වන ගීතයක ප්‍රධාන ම අභිමතාර්ථය යි. එසේ නිර්මාණය වී ජනප්‍රිය වන ගීත වල‍ට වෙනස් රූප රචනා යෙදීම හෝ ඒ ගීතවල තනු යොදාගෙන ලියැවුණු පද මාලා වලට රූප රචනා නිර්මාණය කිරීම අලුත් දෙයක් නොවේ. නමුත් මෙසේ නිර්මාණය වන ගීත බොහෝ විට සමාජයේ උපහාසයට ලක් වෙයි. මුල් ගීතය විනාශ කරන බවට එහෙමත් නැති නම් කන බවට ...

අද අපේ රිසල්ට්ස් cover of අද අපේ තාත්තා - Ruhuna RockzZz

අරුණැල්ල
ජනප්‍රියත්වය යනු බොහෝ විට වර්තමානයේ නිර්මාණය වන ගීතයක ප්‍රධාන ම අභිමතාර්ථය යි. එසේ නිර්මාණය වී ජනප්‍රිය වන ගීත වල‍ට වෙනස් රූප රචනා යෙදීම හෝ ඒ ගීතවල තනු යොදාගෙන ලියැවුණු පද මාලා වලට රූප රචනා නිර්මාණය කිරීම අලුත් දෙයක් නොවේ.නමුත් මෙසේ නිර්මාණය වන ගීත බොහෝ විට සමාජයේ උපහාසයට ලක් වෙයි. මුල් ගීතය විනාශ කරන බවට එහෙමත් නැති නම් කන බවට චෝදනාවට ...