නීතියේ යුවතියට උන්ගා බුන්ගා කිරීම >> Gang Raping the Lady Justice

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
නීතියේ යුවතිය ගණිකා වෘත්තියේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇත්තේ ලැජ්ජා සහගත ඉතිහාසයකි. ජේ. ආර් ජයවර්ධන විසින් ස්වකීය පාදඩ බලකාය යොදවා විනිසුරුවරුන්ගේ නිවෙස් වලට ගල්මුල් ප්‍රහාර එල්ල කරවීම, දේශපාලන එදිරිවාදීන්ගෙන් පළිගැනීමට අධිකරණය යොදා ගැනීම හා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක – සරත් එන් සිල්වා දෙපල එක්ව සිදුකල අවිනීතකම් වැනි ක්‍රියා හේතුවෙන් රටේ නීතියට හා අධිකරනයට සිදුවූ හානිය අතිමහත්ය. රටේ [...] ...

නීතියේ යුවතියට උන්ගා බුන්ගා කිරීම >> Gang Raping the Lady Justice

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
නීතියේ යුවතිය ගණිකා වෘත්තියේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇත්තේ ලැජ්ජා සහගත ඉතිහාසයකි. ජේ. ආර් ජයවර්ධන විසින් ස්වකීය පාදඩ බලකාය යොදවා විනිසුරුවරුන්ගේ නිවෙස් වලට ගල්මුල් ප්‍රහාර එල්ල කරවීම, දේශපාලන එදිරිවාදීන්ගෙන් පළිගැනීමට අධිකරණය යොදා ගැනීම හා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක – සරත් එන් සිල්වා දෙපල එක්ව සිදුකල අවිනීතකම් වැනි ක්‍රියා හේතුවෙන් රටේ නීතියට හා අධිකරනයට සිදුවූ හානිය අතිමහත්ය. රටේ නීති තනන්නන් හා විධායකය ...

ග්‍රීස් යකා, සිවිල් සමාජය හා ජන මාධ්‍යය

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
2011 අගෝස්තු 11 වනදා (ඊයේ රාත්‍රී ) බොහෝ මාධ්‍යය විසින් වාර්ථා කල ග්‍රීස් යකුන් පිලිබඳ ප්‍රවෘත්ති බහුතරයක් දෙනා විසින් දකින්නට ඇතැයි සිතමි. විවිධ ප්‍රදේශ වලදී කාන්තාවන් තනිව සිටින නිවෙස්, නාන ළිං ආදී තැන් වල හොරෙන් බලා සිටීමේ සිට ඔවුන්ව ස්පර්ශ කිරීම හා ඔවුන්ට හිරිහැර කිරීම දක්වා විවිධ ක්‍රියා සිදුකල පුද්ගලයන් පිලිබඳව වාර්ථා වීමෙන් පසුව සිදුවූ සිදුවීම් මෙම ප්‍රවෘත්ති වලට ...

ග්‍රීස් යකා, සිවිල් සමාජය හා ජන මාධ්‍යය

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
2011 අගෝස්තු 11 වනදා (ඊයේ රාත්රී ) බොහෝ මාධ්යි විසින් වාර්ථා කල ග්රීිස් යකුන් පිලිබඳ ප්රජවෘත්ති බහුතරයක් දෙනා විසින් දකින්නට ඇතැයි සිතමි. විවිධ ප්රදදේශ වලදී කාන්තාවන් තනිව සිටින නිවෙස්, නාන ළිං ආදී තැන් වල හොරෙන් බලා සිටීමේ සිට ඔවුන්ව ස්පර්ශ කිරීම හා ඔවුන්ට හිරිහැර කිරීම දක්වා විවිධ ක්රිායා සිදුකල පුද්ගලයන් පිලිබඳව වාර්ථා වීමෙන් පසුව සිදුවූ [...] ...

පුරුෂ ලිංගය දඬුකඳේ ගසා, ස්ත්‍රී ලිංගයේ සුපර් ග්ලූ ගැල්වීමට පෙර…

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
ගෙවුනු සති කීපය පුරාවටම ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල  පෙම් කිරීම, කුඩා පරිමානයේ හෝටල් හා ලැගුම්හල් වල රැඳී සිටීම වැනි ක්‍රියාවන් වල නිරත වූ බොහෝ දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීමේ සිද්ධීන් බොහෝ පෙදෙස් වලින් අසන්නට ලැබුනි. එසේම මේ පිලිබඳව විවිධ අය, විවිධාකාර මතවාදයන් ඉදිරිපත් කරනු දැකියහැකි විය.  සාරාංශ වශයෙන් ගතහොත්… - ප්‍රසිද්ධියේ පෙම් කිරීම නිවැරදිද? – අවිවාහක වැඩිහිටියන් (18+) ලිංගිකව හැසිරීම වරදක්ද? ...

පුරුෂ ලිංගය දඬුකඳේ ගසා, ස්ත්‍රී ලිංගයේ සුපර් ග්ලූ ගැල්වීමට පෙර…

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
ගෙවුනු සති කීපය පුරාවටම ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල  පෙම් කිරීම, කුඩා පරිමානයේ හෝටල් හා ලැගුම්හල් වල රැඳී සිටීම වැනි ක්‍රියාවන් වල නිරත වූ බොහෝ දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීමේ සිද්ධීන් බොහෝ පෙදෙස් වලින් අසන්නට ලැබුනි. එසේම මේ පිලිබඳව විවිධ අය, විවිධාකාර මතවාදයන් ඉදිරිපත් කරනු දැකියහැකි විය.  සාරාංශ වශයෙන් ගතහොත්… - ප්‍රසිද්ධියේ පෙම් කිරීම නිවැරදිද? - අවිවාහක වැඩිහිටියන් [...] ...

සඳලංකාවේ කක්කුස්සි, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා වෙනත් කතා

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
මීට දශක ගණනාවකට පෙර, ස්වීඩන් හා නෝර්වේ ආධාර ඇතිව ක්‍රියාත්මක වූ ව්‍යාපෘතියක මගේ මිතුරකුගේ මාමා කෙනෙක් ඉංජිනේරුවකු ලෙස  සේවය කලා. මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රධාන වශයෙන් දුෂ්කර ගම්මාන වල පානීය ජල පහසුකම්, වැසිකිළි පහසුකම් යනාදී මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වූවක්. කිහිප වතාවක්ම මගේ මිතුරාගේ නිවසේදී මෙම මහතා හා කතාබහ කිරීමට ලැබුනු අවස්ථා වල, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, ආණමඩුව ආදී දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පිහිටා ...

සඳලංකාවේ කක්කුස්සි, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා වෙනත් කතා

මහෝදරගේ "අවිචාර සමය"
මීට දශක ගණනාවකට පෙර, ස්වීඩන් හා නෝර්වේ ආධාර ඇතිව ක්‍රියාත්මක වූ ව්‍යාපෘතියක මගේ මිතුරකුගේ මාමා කෙනෙක් ඉංජිනේරුවකු ලෙස  සේවය කලා. මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රධාන වශයෙන් දුෂ්කර ගම්මාන වල පානීය ජල පහසුකම්, වැසිකිළි පහසුකම් යනාදී මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වූවක්. කිහිප වතාවක්ම මගේ මිතුරාගේ නිවසේදී මෙම මහතා හා කතාබහ කිරීමට ලැබුනු අවස්ථා වල, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, ආණමඩුව [...] ...