අලුත් අවුරුදු තෑග්ග... Bhasha Dictionary

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

සසඳ සසඳ... - මා ගැයූ තවත් ගීයක් ඔබේ රසවින්ඳනයට...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

මාගේ ප්‍රථම පුවත්පත් සාකච්ඡාව - සියලු ශ්‍රී ලාංකික නවක ව්‍යවසායකයින්ට දිරියක්ම වේවා!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ජංගම දුරකථන සඳහා ප්‍රථම සහ එකම ශබ්දානුකූල සිංහල යතුරුපුවරුව, "භාෂා හෙළකුරු" එළිදකී!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT Browser සිංහල/දෙමළ ජංගම වෙබ් බ්‍රව්සරය mBillionth South Asian Mobile Awards 2011 හී දී ජාත්‍යන්තර සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි ෴

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ඔබේ සිංහල බ්ලොගය/වෙබ් අඩවිය සිංහල සහය ඇති/නැති ඕනෑම පරිගණකයකින් කියවිය හැකි කරවන්න - SETT Unicode Decoder - තවත් නිර්මාණයක්...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ජංගම දුරකථනයෙන් සිංහල/දෙමළ වෙබ්පිටු පැහැදිලිව බලන්න - SETT Browser for Android - මාගේ කේවල ව්‍යාපෘතිය!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT Browser for Android වීඩියෝ දර්ශන පෙළ නරඹන්න

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETTdeco හෙවත් SETT යුනිකේත විකේතකය ගැන විජය පරිගණක සඟරාවේ පළවෙයි...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT යුනිකේත විකේතකය: Updates - දැන් Internet Explorer සඳහාත් සහය දක්වයි!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

~ ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts ~ තෙවන වසරට පා තබයි . . . ෴

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

eBay Auctions වල bid කිරීම හෙවත් වෙන්දේසි වල ලංසු තැබීම (eBay කුප්පි #7)

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

මල් පිට මල් - Dhanika Perera අනුවාදය "යාත්‍රා 2010" යෙන්...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ලංකාවෙ අපිට eBay ගණුදෙනු කළ හැකි පහසුම මග - Sampath Webcard (eBay කුප්පි #2)

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

සම්පත් Webcard පත PayPal වෙත link & confirm කරන්නෙ කොහොමද? (eBay කුප්පි #3)

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

eBay කියන්නෙ මොකක්ද? - PayPal සහ තවත් දෑ සමගින් eBay කුප්පි #1

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

eBay වෙතින් අපට අවශ්‍ය භාණ්ඩයක් පහසුවෙන් අඩුමිලට ඉක්මණින් සොයා ගනිමු! (eBay කුප්පි #4)

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

මිලදී ගත් භාණ්ඩයක් නොලැබුණොත් හෝ දෝෂ සහිත භාණ්ඩයක් ලැබුණොත් මොකද කරන්නෙ? (eBay කුප්පි #5)

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

eBay සම්බන්ධ TAX පිළිබඳ ගැටළු සහ Mobile Phones, GPS ගෙන්වීම පිළිබඳ ගැටළු (eBay කුප්පි #6)

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

මානවයා.lk ~ සිංහල ජෛව විකි අඩවිය එළිදැක්වේ! | Manavaya.lk ~ Sinhala Bio-Wiki Site is launched!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts