බ්ලොග් එකෙන් පටන් ගන්න ජොසාගේ ජීවිත කතාව

ජොසාගේ ජීවිතේ
ඔන්න හාහා පුරා කියලා ජොසා අද ඉදල බ්ලොග් ජීවිතයට ඇතුලත් වෙනවා. හැමදාම ඉතින් ඔහේ ලගා ගගහා ඉන්නවට වඩා බ්ලොග් එකක් ලියන එක කොච්චර හොදද කියලා දවසක් රැ ජොසාට යාලුවෙක් කිව්වා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න කොල්ලො මෙච්චර බ්ලොග් ලියන එකේ මොකද කෙන්යාවේ ඉන්න ජොසාට බ්ලොග් එකක් ලියන්න බැරි කියල ජොසාට හිතුනා. ...