රාජපක්ෂගෙන් කඩුලු 11ක දස්කමක්; වැඩි ගෞරවය සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට

The Papare

Hangargekarට අවස්ථාව නොදීම ගැන Dhoni පැහැදිලි කරයි

The Papare

Rajvardhan Hangargekar හට අවස්ථාව නොදුන්නේ ඇයි?

The Papare

ජෝන් කීල්ස් සහ HNB අවසන් සටනට

The Papare

ලකුණු නැති අරගලය ගැන Virat Kohli කතා කරයි

The Papare

Spanish Grand Prix: Charles Leclerc takes pole for Ferrari despite spin

The Papare

Wickramasinghe’s ton and Warnapura’s all-round effort set up JKH-HNB final

The Papare

St. Anthony’s takes honors despite Sadisha Rajapaksha’s 11-fer

The Papare

Asia Rugby and Sri Lanka Olympic Committee Presidents Meet Post-Suspension

The Papare

இலங்கையின் கால்பந்து முன்னெற்றத்திற்கு கட்டாரின் புதிய திட்டம்

The Papare

பங்களாதேஷ் அணியிலிருந்து விலகும் முஷ்பிகூர் ரஹீம்

The Papare

The nervous 199!

The Papare

WATCH – இரண்டாவது டெஸ்டில் மூன்று சுழல் பந்துவீச்சாளர்களா? கூறும் தனன்ஜய!

The Papare

இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் அவுஸ்திரேலிய A அணி

The Papare

தனன்ஜயவின் அரைச்சதத்துடன் இலங்கை வீரர்கள் முன்னிலை

The Papare

WATCH – மெதிவ்ஸின் துடுப்பாட்ட பிரகாசிப்புடன் வலிமை பெறுமா இலங்கை?

The Papare

Photos – Hayleys Group ‘A’ vs HNB ‘A’ | 29th Singer-MCA Super Premier League – Quarter Finals

The Papare

නායක නිපුන් ධනංජයගෙන් නායකත්වයේ ඉනිමක්

The Papare