නොවරදින අනාවැකි සඳහා...... චතුස්කෝටිකාචාර්ය නලින් ගුරුන්නාන්සේ.......

ආසනික්

කළුගල පුපුරුවන්න හුරුල්ලාගෙන් දේසීය ක්‍රමයක්.....

ආසනික්

ටැබූ හෙළි කිරීම (3) – අටුවාවේ ටැබූ කංකාරිය.

ආසනික්

වීර හැක්පෙටිපොල බලුකායේ නීල නිවේදනය......!

ආසනික්

දේශප්‍රේමී හීනයක්........

ආසනික්

අපරැක්කේ හම්බ කතා.......

ආසනික්

අපරැක්කේ අපදානය හෙවත් හෙලු උරිම කතා වස්තුව

ආසනික්

හැක් කරන්නාට ප්‍රේම කරන්න......!!!

ආසනික්

ටැබූ රංගනය කොයිබටද....?

ආසනික්

උන්ගේ ආතල් කඩන්න - ඔබත් එන්න අපිත් එක්ක

ආසනික්

සිංහ පැටව් රඟ දෙනවා මෙන්න.........!!!!

ආසනික්

සමයං දෙකක් අතිපිහිතවීම

ආසනික්