அவள்!

கனவுகளின் உலகம்

அழகிய தருணங்கள்

கனவுகளின் உலகம்

"போய் வாறன்"

கனவுகளின் உலகம்

நான் கவிஞனாய்..

கனவுகளின் உலகம்

"கைகொடுப்போம் வாருங்கள்."

கனவுகளின் உலகம்

உன்னைப் பிரிய மாட்டேன்.

கனவுகளின் உலகம்

"நல்லவனில்லை"

கனவுகளின் உலகம்

"வறுமைக் காற்று"

கனவுகளின் உலகம்

"அழாதே தாயே.."

கனவுகளின் உலகம்

"என் கரமே உன்னைக் கொல்லும்"

கனவுகளின் உலகம்

என்னைக் கொன்று விடு..

கனவுகளின் உலகம்

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்?

கனவுகளின் உலகம்

உன்னைப் பிரியமாட்டேன்!!

கனவுகளின் உலகம்

புரண்டு போன பூமி.

கனவுகளின் உலகம்

கருவி ஒன்றை கண்டுபிடி!

கனவுகளின் உலகம்

மரணித்து விட்டது மனிதம்

கனவுகளின் உலகம்

இதமாய் ஓர் ராகம்!

கனவுகளின் உலகம்

விடையை தேடுங்கள் உறவுகளே!

கனவுகளின் உலகம்

மாளிகையைச் சிதைத்து மண்வீடு கட்டியவன்!

என்.கே.அஷோக்பரன்