කොට උඩ යෑම

Kolompure

කුතුහලය කැටිවු ත‍්‍රාසය හා ඉලඇදෙන භීතිය සමගින් ගිය මීමුරේ සවාරිය 2 වන කොටස

Kolompure

ඉල ඇදෙන සටන් සමග භීතිය ඉස්පොල්ලේ ගිය මීමුරේ සවාරිය

Kolompure

ගුවන් විදුලියේ පෙරගමන්කාරිනිය නික්ම ගියාය.

Kolompure

මිහිරැති විසකුරු ඵලය

Kolompure

සමුගත් ගුවන් විදුලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨම ගායිකාව

Kolompure

මඩින් මිදි උඩට මතුව ආ නෙළුම්යායේ සුපිපුනු නෙළුම් අතරේ

Kolompure

ඔට්ටුයි ඔයාලට පුලුවනි.........

Kolompure

අ සම්මත වැලැන්ටයින්

Kolompure

පත්තර ලෝකයේ රජකල ටයිම්ස් මන්දිරය

Kolompure

නිතීඥ ජොන් ද සිල්වා ලියු නුර්ති ගී

Kolompure

අමනකම

Kolompure

පරම පිවිතුරු

Kolompure

පාර පනින කොළාම්පුරේ මී හරක්

Kolompure

ඇලවෙන ජීවිත

Kolompure

මගේ සැන්ටා ක්ලෝස් My Santa Claus

Kolompure

හල්ෆ්ට් ගේ ගමේ පරණ නොවන අළුත් කඬේ.

Kolompure

මුද්දර ලෝලීන්ට මුද්දර පොලක්

Kolompure

ඩියුටිය

Kolompure

ඔය කණ නෙමෙයි අනිත් කණ

Kolompure