අරය එක්ක ඇදට ගියාම් මුලින්ම ක්ර්න්න ඕන එක කලින් දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද ?

The Gossip Lanka

කෙල්ලො පිස්සු වැටිලා කොල්ලන්ගෙ පස්සෙන් එන හේතු මෙන්න

The Gossip Lanka

ලොව කිසිඳු මිනිසෙකුට නොමැති සුපිරි හැකියාවක් ඔහුට තිබෙනවා. එම හැකියාව පිළිබඳව ඇසුවොත් ඔබ මවිත වෙනවාට කිසිඳු සැකයක් නැහැ.

The Gossip Lanka

හොරණ තක්ෂිලාවේ රුවනි නංගි ඉස්කෝලේ කට් කරලා කොල්ල එක්ක රුම් ගිහින් හෙළුවෙන් ගත්තු සැප

The Gossip Lanka