“එළි වූ ඍතුව” කියු Microsoft Champs

සයිබරයේ සිංහලයා
Microsoft Champs, ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම තොරතුරු හා තාක්ෂණික උපාධි අපේක්ෂකයාන්ගේ ප්‍රජාවේ තවත් දිනයක නිමවයි. මේය සයිබරයේ සිංහලයා “එළි වූ ඍතුව” ලෙසින් නම් කරමි. පලමුව අප HTML5 හා IE නමය පිලිබදව සදහා කලේය. ඉන් පසුව අප පහත තක්ෂණයන් පිලිබද විනාඩි 15 වේ, ඉක්මන් කතා පැවැත්තිය. මේම ‘speed Geek’ Microsoft Champs සදහා නිල හදුන්වාදිමක් ලෙසද කිව හැක. ...

මැයි 1 කම්කරු දිනයි නමුත් මා දුටු ගූගල් ලාංඡනය

සයිබරයේ සිංහලයා
අද කම්කරු දින හා 120 වන ජගත් වෙළඳපොළ සංවත්සරය වුවද ගූගල් ජගත් වෙළඳපොළ සංවත්සරය සමරයි. මේම සැමරිම සදහා ගූගල් සමාගම තම ලාංඡනය අලංකාරව සකසා ඇත. මේහි විශාලක කාචයක් ඇත. මෙම පසු පස රුපය විශාල කර බැලුවිට එහි චලන රුප 4කි. මෙම ලාංඡනය සැදිමට ගූගලය HTML5 canvas තාක්ෂණය භාවිතා කර ඇත. මේය නිම විය හැකි අයුරැ මේලේස රුප ඇතුලත් කර, ක්‍රියාව ...

2011 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලාන තරඟාවලියේ, නිල මෘදුකාංගය

සයිබරයේ සිංහලයා
මේහි වන ලක්ෂණ 2011 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලාන තරඟාවලියේ වීඩියෝවන් ලකුණු විස්තර ප්‍රකාශයන් ලෝක ක්‍රිකට් කුසලානයේ ඡායා රුප තරඟාවලියේ තරග තොරතුරු කණ්ඩායම් හා ක්‍රීඩක තොරතුරු ...

දත්ත ගබඩා කරනය ගැන HTML5 ගේ දැන ගම්මුද?

සයිබරයේ සිංහලයා
අද මා මේම ලිපයහි සදහන් කරන්නේ සේවාදායකයා මත දත්ත ගබඩා කරනය (Client side storage)  පිලිබදවයි. HTML5 හි බොහෝ නව විශේෂාංගය රුසක් ඇත, එහි එන නව කඩවසම් මූණුවරකි  සේවාදායකයා මත දත්ත ගබඩා කරනය. මේමගින් අප ලබන වාසිනම්. වේබි පිටු offline භාවිතය වේබි පිටු වේගයෙන් ලාබා ගැනිම වේබි පිටු නිමවිම ...

නොවැම්බර් මාසය “Champs Networking Month”!!

සයිබරයේ සිංහලයා
ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම තොරතුරු හා තාක්ෂණික උපාධි අපේක්ෂකයාන්ගේ ප්‍රජාව වන   “Microsoft Student Champs” , පසු ගිය මාස කිහිපය තුල මේම ප්‍රජාව ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලය හා උසස්  අධ්‍යපන ආයතන 13 අප සමග පියවර තබයි. අපගේ තවත් උත්සාහය, පරිශ්‍රමයක් ලෙස මේම නොවැම්බර් මාසය “Champs Networking Month” නමින් අරඹනවා ඇත. Microsoft Student Champs තොරතුරු තාක්ෂණික හිත බැදි උපාධි ...

Networking Month එකේ ඔබ හමුවට එන Microsoft Champs කුරුල්ලා!!!

සයිබරයේ සිංහලයා
  Microsoft Champs කුරුල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ උපාධි අපේක්ෂකයාන්ගේ නිවාස කරා ඇවිදින් ඇත.  මේම කුරුල්ලාගේ පාදයේ ඔබටම කියාපු ලිපියක් ඇත. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම තොරතුරු හා තාක්ෂණිකඋපාධි අපේක්ෂකයාන්ගේ ප්‍රජාව වන   “Microsoft Student Champs” මගින් මේම ලිපිය ලියා තිබු අතර එම ලිපියේ “Champs Networking Month” ලෙසින් නම් කරතිබිනි. මේය උපාධි අපේක්ෂකයාන්ට ඇරයුමකි! මේම Champs Networking ...

උසස් අධ්‍යාපනයත් සමග Microsoft මෘදුකාංගත් නොමිලේ!!

සයිබරයේ සිංහලයා
අපි ලංකික නිදහස් අධ්‍යාපනයේ "අ","ආ","ඇ","ඈ" කියමින් මිට වරස 18 පමණ පෙර රස වින්දෙමු. මේ අතර අප සමහරක් පෞද්ගලික පාසල් වල පසල් පොත් රස වින්දෙමු.පසුව නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මිලග පිවර අප අතුලු වුනේමු, එනම් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයටය. මෙහිද සමහරෙක් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තම උසස් අධ්‍යාපනය අරඹයි.ඔබද දැන්  විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරයිනම් මේහි නිදස සිමා වුවද, අප ඔබ සැම සදහා Microsoft සියලුම මෘදුකාංග (Microsoft Office හැර) ...

අපි නොහොත් .NET කොළඹත්, කොළඹ සරසවියේ

සයිබරයේ සිංහලයා
කොලොම් පුරේ අප මිතුරැ, කොලඹ සරසවියේ දැන් .NET. ගිය මාසේ මේක සිදු වුවද මේහි පුතිපාල තම ඇතැයි සිතමි.අප මිතුරු මිස්ට වේලා (Microsoft ශ්‍රී ලංකා, අධ්‍යක්ෂක) මුඛ්‍යාර්ථය දෙමින්.ප්‍රජා නයක හා ප්‍රවීණ SQL තාක්ෂණවේදී, ප්‍රති මහතාඅප මිතුරු MVP උදිත XNA ක්‍රීඩා සංවර්ධනය ගැනරටක අනාගතය. තාක්ෂණය.  තාක්ෂණවේදි මොවුන්…, සරසවි සිසු කැල. ...

අපි ගියෝ, infotel ප්‍රදර්ශනය පැත්තේ

සයිබරයේ සිංහලයා
තොරතුරු තාක්ෂණය වෙනුවෙන්ම පවත් වන infotel ප්‍රදර්ශනය ලංකවේ මෙම් මස පලමු සතියේ පැවැත් විය. මේහි තේමාව වුයේ “සංවර්ධනයට තොරතුරු තාක්ෂණය” යි.මේවර පැවැත්වුයේ  infotel දසවන සරණියයි. මේන්න අපිත්…….. මේහි Microsoft තාක්ෂණයන් බේදා ගත් අපි….. අපි ක්‍රීඩාව අමතක නොකලේමු…..මේත් අපි, දක්ෂයන් සොයාගියමු…... ඔබත් තොරතුරු තාක්ෂණයට ඇලුම් කරයිද, එයට අපි අතහිත දෙමු….. ...

Xbox 360 Kinect ක්‍රීඩා කොන්සෝල්පොට්ටනියම නොවැම්බර් මාසයේ 4 ඔබ අතට.

සයිබරයේ සිංහලයා
Microsoft සමාගම තම Xbox 360 Kinect පොට්ටනියම නොවැම්බර් මාසයේ 4 වනදින ස්ථීරවම භාවිතය සදහා ලබා දෙනු ඇත. මේම ක්‍රීඩා කොන්සෝල් (Xbox 360 slim ආකෘතිය) පොට්ටනියම ලබා දිමට සුදානම්ය. 250GB Xbox 360 Kinect කොන්සෝල්  පොට්ටනියම ඇමරිකන් ඩොලර් 399 වන බව කියා ඇත. මේයට තවත් ක්‍රීඩා  4GB පොට්ටනියක් ලබා ගැනිමට තවත් ඇමරිකන් ඩොලර් 299 යන බවද පවසයි. ඉස්සර ...

.NET සැකිල්ල

සයිබරයේ සිංහලයා
අද මම Microsoft .NET සැකිල්ල ගැන ලියන්න සිතුනේය. මෙය පරිගණක මෘදුකාංග සැකිල්ලකි. මේම .NET සැකිල්ල  Microsoft Windows මෙභෙයුම් පද්ධතිය මත පිහිටුවිය හැක.  .NET 1.0 සැකිල්ලේ ප්‍රතම නිකුත් කිරීම 2002 පෙබරවාරි 13 වන දින සිදුවිය. මේය සැකිල්ල වින්ඩොස් 98, Me, NT 4.0, 2000, හා XP වලට විය. 2009 ජුලි 14 වන දින මේම .NET 1.0 සැකිල්ලට පහසුකම් සැපයිම ...

මුහුණ්පොතේ නවතම වීඩියෝ විසුරුවන්නා

සයිබරයේ සිංහලයා
මුහුණ්පොත අද වීඩියෝ විසුරුවන හෝ රූප විසුරුවා හරින වේදිකාවක් බවට පත්ව ඇත. නමුත් අද මුහුණ්පොතවිසින්ම තම සජිවි රූප විසුරුවා හරින නවතම මුහුණ්පොත් යෙදීමක් යොදා ඇත. මේය  Facebook Live  කියා හදුන්වයි. ...

Gmail වල නවත සංස්කරණය

සයිබරයේ සිංහලයා
Gmail වල නවත සංස්කරණය, ගුගල් සේවානියුක්තියකු විසින් මිට පෙර දිනයක අන්තර්ජලය හරහා භෙළිකර තිබිනි. එමගින් නවතම වෙනස් කම් රාශියක් අපට දැන ගත හැක, එවා නම් පිටුවේ ඉහල කොටසේ (ඉහල බාර් එකේ) “report issues” නමින් නවත ලින්ක් එකකි. ජිමේල් පරිශ්‍රීලකයන් ගේ පහසුවට Mail, Contacts හා Tasks යන විශේෂාංගය පිටුවේ ඉහල වම් පැත්තේ පිහිටවා ඇත. ...

live writer හරහා සයිබරයේ සිංහලයා වේත

සයිබරයේ සිංහලයා
එදා සයිබරයේ සිංහලයා වේත ලිපි ලිවිමට මා, fire Fox හෝ chrome පිහිට පැතියද, අද මා ලාග ඇය සිටි එලසම, නමුදු මම හමුවු නවතම winodws හැකකාරියකි.ඇගේ මායිම 64ක්නම් මම නොදකේමි නමුදු ඇය දාන සමහර මායම්, සයිබරයේ සිංහලයා උමුතුවට පත්කලේය.ඇය හැඩකාර, මොලකාර, සිනිමුදුය. ඇය මම හදුනාගත්තේ windows Live මගේ මිතුරා හරහාය.ඇය දාන මායමක් ගැන මම කියමි ඔබට, නමුත් මේයට ඔබද හසුවනු නියතය. ...

මුත්තයියා මුරලිදරන් තම 800 වන කඩුල්ල ලබයි!!

සයිබරයේ සිංහලයා
ඩීන් ජෝන්ස්  හා බිෂං බේඩි, මුත්තයියාගේ ක්‍රීඩා විලාශය පිළිබඳව වාචිකව විවේචන තම එල්ල කලද එයට වු විශිටම පිලිතුර වන  800 වන කඩුල්ල දැන් විනාඩිය කිහිපයට පෙර ලබා ගත්තේය.1972 අප්‍රේල් මාසයේ 17 දින ලංකාවේ උපත ලැබු මුත්තයියා මුරලිදරන්  ලංකාවට සම්පතක්මය.(22/7/2010)අද තරගයමුත්තයියා මුරලිදරන් මේ වන විට ටෙස්ට් තරග 132 කට සහභාගී වී කඩුළු 797 ක් ලබා සිටියේය. ඔහුට කඩුළු 800 සීමාව ළඟා ...

මාතෘකාව වුයේ මිනිස් පරිණාමයයි

සයිබරයේ සිංහලයා
අද මම email බලන විට අපිට ම කියාපු එකක් හම්බුනා.මේහි මාතෘකාව වුයේ මිනිස් පරිණාමයයි, යුරෝපය ලිපි ක්‍රමයට පරිණාමය වේයිරුසියා අයුධ සන්නද්ද වු පරිණාමයඇමරිකාව තර බරු පරිණාමයජපන් පරිණාමය මෙය අතරින් හොදයිචිනයේ නම් ඇත්ත කතාවඅපි???? මේක ඇත්ත ද?? අදහස කියලා ගියා කමක් නැ!! ...

ගුගල් සමාගම අද නිල වශයෙන් ගුගල් රුපවාහිනිය(Google TV) එළිදරවු කරන ලදි.

සයිබරයේ සිංහලයා
ගුගල් සමාගම අද ගුගල් I/O සම්මන්ත්‍රණය නිල වශයෙන් ගුගල් රුපවාහිනිය(Google TV) එළිදරවු කරන ලදි. අප මේම ගුගල් රුපවාහිනිය ගැන බොහො දේ කනේ වැටුනත් අද ගුගල් සමාගම විසින් ගුගල් රුපවාහිනිය ප්‍රේක්ෂක ජනයාට පැහැදිලි කරවිය.මේයට  Intel, Sony හා Logitech සමාගම්ද ගුගල් සමාගම හා හවුලේ වැඩ කරයි. නිර්මාණය  නිර්මාණයගුගල් රුපවාහිනි උපාංගය සැලසුම් වි ඇත්තේ cable හෝ satellite box  ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවිමට නොවේ, වෙනම උපාංගයක් ...

G-මේල් වලට ලිපිගොනු ඇදලා දලා දමු

සයිබරයේ සිංහලයා
අපිට කාලය ඉතා වැදගත් එම නිසා  G-මේල් නවතම ක්‍රමයට ඉ-මේල්යට ලිපිගොනු අනුයුක්ත කිරීමට, ඇදලා දලා (Drag and Drop)  ඉ-මේල්යට ලිපිගොනු අනුයුක්ත කල හැක. ඉ-මේල්යට ලිපිගොනු අනුයුක්ත කරමින්ඉ-මේල්යට ලිපිගොනු අනුයුක්තවි හමාරයිමේයට ගුගල් Chrome හා ගිනි හිවලා 3.6 දැනට සහය දක්වයි.මේම ඇදලා දලා ඉ-මේල්යට ලිපිගොනු අනුයුක්ත කිරිම ඔබට වටිනම් ප්‍රතිචාරක් දලා යන්න අමතක කරන්න එපා! ...

හබල් දුරේක්ෂයට වසර 20 යි, නිරාවරණ පින්තුර 841,489 යි

සයිබරයේ සිංහලයා
හුගක් දවසකින් ලියන්නත් බැරිවුනානේ. ගුගලයට ගියවිට තමා මේක දැන ගත්තේ1990 අප්‍රයල් 24 ,පෙරවරු  8:33:51 අප පොලවතලයෙන් නික්මිය. මේහි බර 11,110 kgමේහි කක්ෂය පෘථිවියයි. වසර 2013 වන තුරු මේහි ක්‍රියාකාරිත්ව  අපේක්ෂිත කරයි.මේහි ඇතුලත උපාංගතාරකා විද්‍යා කෂේත්‍රයට ඉතා ඉහල සේවයක් ඉටුකල හබල් දුරේක්ෂය මේ වනවිට අභ්‍යාවකාෂ වසතු ජායාරූප 800,000+ ලබාගෙන ඇති අතර  හබල් දුරේක්ෂය නාසා ආයතනයට ලබා දී ඇති මුළු දත්ත ප්‍රමාණය ...