ඔබ නොඑන දාට සඳ ...

Thoughts Unleashed
කළුවර රැ එකලු කරමින්ඔබ පායා ආවා මගේ විජිතයටමම නෙහෙ වගකට ගත්තේනුඹේ සඳ එලිය මාව සුවපත් කල වගනුඹ ආඩම්බර කම් අහක තියලමම යන එන තැන ලස්සන කලාමම නෙහෙ වගකට ගත්තේනුඹේ සිත් මඩල මාව සවිමත් කල වගනුඹේ සිනහව, කවටකම්, තරවටුකම්මගේ ජීවය ප්‍රමෝදමත් කලාමම නෙහෙ වගකට ගත්තේ නුඹ කාටවත් නොදුන් සිත මට දිවිය පුරා උවමනා වගඒත්....නුඹ එක පාරම එක තැනක නැවැටතුනාමම නොසිතුව මොහොතකඅනේ ...

Never Argue with a Fool ...

Thoughts Unleashed
It is best not to argue,But if you do at all,Never do so with a fool.A fool can defeat all.She does not care for the facts.She does not know debate.She’s a stranger to reason.Logic she can negate.In the end the fool will win,Her logic is so strong!Decides what she does not likeAnd then it must ...

මාස්ටර් සර්...

Thoughts Unleashed
මගේ හිමි තැන මට දෙන්නටමේ තරම් නුබ උකටලීදපසුකර ආ ගමන් මගෙහිකටෝර බව මා දෙපා කියද්දීත්...මට හිමි මිරිවැඩි තවමත් මට නොදෙන්නේමම නුබට උවදුරක් යයි හිතිලදකියන්න මටමාස්ටර් සර්... ...

එපා වීම...

Thoughts Unleashed
මගේ දිවියටනුබ පතන හිරු පායන දිනබලාගෙන ඉදලම එපා වෙන්නේ නැද්ද නුබටඅපේ අම්මේ...

Mustard...

Thoughts Unleashed
May be a refill is in order for the mustard jar...Just in case,you have to dine on your own words...

කුරුටු ගී...

Thoughts Unleashed
කාලයාගේ ඇවමෙන් ගරා වැටෙන පවුරු අතරජීවිතය නම් පවුරෙහිආ ගිය වුන් ලියු කුරුටු ගී ...අතරින් මතුවූ නුඹේ කවකියවීමි මා සැන්දෑ යමේකපසක් විය මට සියල්ලසින්හවලොකනයෙන් හැරී බෙලු කල ... ...

Fake Friend ...

Thoughts Unleashed
You begged me to helpI became your aganiontaking all drama you playedwith patience....You start backstabbing me, and going against your word thinking"ohh she ll never find out" guess what.... I heard..Bring it on, bring it all...try me and see if I get hurtthose who have inflicted harmwill pay their pricetaking their own sweet time...in

භාවනා...

Thoughts Unleashed
පොදි බැද ආශා මේ දිවි ගමනේගෙවා යන මේ සසර කතරේපා පිපාසිතව විඩාබරවු මාසනසන දිය බිද ඔබයි හිමියනි...මනියඛිථ නා රජ ඇරයුමෙන්මනි මණ්ඩපයෙහි වැඩ හිදදෙසු දහම් මහිමයෙන්වර්ණිත වූ මේ කල්යාණි පුරවර...ඔබේ පා පියුම් පහසින්සිසිල වූ මේ වැලි තල මත හිදබවුන් වඩමි මම කෙලෙස් මලින් පිරිමේ සසරෙහි එතෙර දකින්නට... ...

Real Friendship...

Thoughts Unleashed
One doesn't know, till one is a bit at odds with the world, how much one's friends who believe in one rather generously, mean to one. ~D.H. LawrenceIts not rare to find that the world is full of fake relationships and so-called-friends who back stab you with a dagger you have given them for their safety purposes. You will eventually ...

උපෙක්ෂාව...

Thoughts Unleashed
බලහත්කාරයෙන්ම වගේනුඹම ඇවිත්,මලානික හිත් අහසේදේදුනු පායවලා...නොසිතු ඉසිඹුවකනුඹම ගිය වග,පන අදිමින් හිටපු හිත් අහසෙමලගම සිද්ද වුනු බවට…සිදුවුනු සියල්ලම දරාගෙනමම තාමත් හිටිවනම උපෙක්ෂාවෙන් බලා ඉන්න වග,සන්වේගයෙන් දැනුම් දෙමි..... ...

To Quit or not to Quit...

Thoughts Unleashed
When things go wrong as they sometimes will,And the road you're trudging seems all up hill,When funds are low and debts are high,And you have to smile, but you want to cry,When care is pressing you down a bit,Rest if you must, but don't you quit.Life is queer with its twists and turns,As every one ...

ගැමි ලියගේ කවිය...

Thoughts Unleashed
කල්පාන්තරයක් පෙරුම් පුරලඩින්ගිත්තක්වත් නොහිතපු වෙලාවකමයෙ පාන්ඩු වෙච්චි හිතට ගොඩ වෙච්චමයෙ දෙය්යො...කොටියා පරාද වෙන්ට රැවුම් ගෙරවුම් පැවටඔය ගල් හිත ඇතුලෙ මන් ගැන හීනි කැක්කුමක්තාමත් තියනව නේද කියල කියන්ට මට,මයෙ දෙය්යො...කොයි ගම් තුලානට මාව දෙන්ට හැදුවත්උඹේ පාමුල  ඉන්ට ඇත්නම් කියලම හිතුනමතහන්චි මැද්දෙන් එක පිම්මට දුවන් එන්ට හිතයිමයෙ දෙය්යො...දළදා හාමුදුරුවන්යෙ පිහිටෙන්කොලඹ රටේ සතා සීපාවගෙන් බේරිලාහනිකට ආපහු එන්ට..ලගින් ඉන්ට තහන්චි වුනත්,දුරින් ඉදන් මන් බලා ...

After a while...

Thoughts Unleashed
After awhile you learn the subtle differencebetween holding a hand and chaining a soul.And you learn that love doesn't mean security,And you begin to learn that kisses aren't contractsAnd presents aren't promises.And you begin to accept your defeats with you head up and your eyes open.With the grace of maturity, not the grief of a ...

Disappointment ...

Thoughts Unleashed
In your eyes, she ll never be good enough...No matter how much she tries...and there comes a time,when she will stand up and shout:"This is me damn it!I look the way I look,think the way I think,feel the way I feel,love the way I love!I am a whole complex package. Take me... or leave me. ...

හීල්ලීම...

Thoughts Unleashed
පුන්චි එකාව ඔඩොක්කුවෙ තියාන බලා ඉන්නවා මම පාර දිහා.. මට මතක් වුනා මම එක දවසක්පුන්චි තිතක් වෙල නුඹ ඇස් මුවාවෙන් පිට වෙනකල්මබලන් හිටිය නේද මුව අයාන කියල.. හරියට නුඹෙ රුව බලන් ඉදිල්ලෙන් අල්ලගන්න පුලුවන් වගේනුඹම ඇවිත් නුඹම දොඩමලු වෙල නුඹම පිට වෙල ගියාමම බලා හිටිය හිටි වතම ගල් ගැහිල වගේ.. නුඹේ හිතේ මගේ ගැන පුන්චි හරි තෙතමනයක් තිබුනනම්.. අඩු ගානෙ මම එහෙම එකක් තිබ්බද ...

The Rat race...

Thoughts Unleashed
Am I running the right race? Or a rat race? What do I want to achieve in life? What is happiness to me? There are times in life where your thinking bulb suddenly flashes for most obvious things you have been dealing over for ages or better, your whole life.Life is too short to run ...

Calm before the storm...

Thoughts Unleashed
Cold wind blowing aboutThrowing her umbrella over the hedgeBrushing her hair off the shouldersAs she walks along the empty street aheadShe has her no-emotions mask onWhat a fine poker face it will makeOne can say that she is in pain,Or may be she plots to retaliateThe stillness follows the wind Trees recovering their full heightShe ...

Pushing your limits...

Thoughts Unleashed
It’s impossible to know how much you’re capable of until you decide to push your limits. But what is important to understand is that, our break point is at a very higher level than we think it is. In other words you can go on for long after you are done. Its crucial to find ...

සාය...

Thoughts Unleashed
නියන් සායට කෙඩැරිව කටොරවවියැකී ගිය ඇතුපතරින් යුතුපනා රුකක මුදුන් අත්තක වැසුකෙසග  කවුඩකු මෙසේ සිතීය.." අහො සුවදැති පනා මදුලක් බුදින්නට ඇත්නම්"... ...