බල්ලාගේ එක්ස්කියුස් එක සහ කීර්තිරත්න ඉස්කෝලේ මහත්තයාගේ නඩු නිමිත්ත

Pinchpoint

රූපසිංහ අංකල් ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හෙවත් Project life cycle and life projects

Pinchpoint

චතුරලා , අපි සහ බක්කි පරෙයි

Pinchpoint

මලිත් ට ගහද්දි චංචලා ඇඩීම , පංතියට උණ ගන්න මොනිටර්ට ගැසීම සහ ජිජැක්

Pinchpoint

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත හෙවත් Any information on need to know basis

Pinchpoint

ස්වයංවින්දනයේ නිදහස සහ නිදහසේ ස්වයංවින්දනය

Pinchpoint

විහිලු සැපයීම ඊස් අ මල්ටි ප්ලේයර් ස්පෝර්ට්

Pinchpoint

සුවාදීන සුවාරිස්

Pinchpoint

කරුපයියා හෙවත් මුරුගේෂු , සමස්ථ ලංකා අමද්‍යප සංගමේ ආසියා පැසිපික් කලාපීය හොඳම ලේකම්

Pinchpoint

පොඩ්ඩා නුදුටු පොස්සගන්

Pinchpoint

කැප්ටන් කූල් ගේ නත්තල් ගහ සහ හීතල උඳුවපේ විකාරී හීන

Pinchpoint

ඇසිලියාගේ සාත්තරේ (විකාශනය), තිත් සහ ඉරි ප්‍රහේලිකා සහ මෝඩයන්ට ජෝක් පත්තියන් වීම

Pinchpoint

ගෙදර යාමට පරක්කු වූ එළවුළු මල්ල සහ මේසය මත ලතැවෙන දොඩම් ගෙඩි දෙක (කවිද මන්දා )

Pinchpoint

ඉන්ටපෝල් එකට ආ දුරකථන ඇමතුම

Pinchpoint

ඩිංගියාට දෙන දඬුවම

Pinchpoint

අත්තලා ගේ ආයෝජන , අප්පලා ගේ මෝඩ කම් සහ අපි

Pinchpoint

බයිස්cope 1 හෙවත් හොරා පොලිස් සහ හොර පොලිස් (චිත්‍රපට විචාරයක් )

Pinchpoint

දවල් තරු

Pinchpoint

ඔබද ජනාධිපති.....

Pinchpoint

ලජ්ජා බයේ හිල් , සදාචාරයේ හිල් , නීතියේ හිල් සහ වෙනත් හිල්

Pinchpoint