රාමු

Pinchpoint

සහෝදරත්වයේ අත දික් කිරීම

Pinchpoint

ලෝකේ දිගම ඔසරි පොට

Pinchpoint

වාසනා අනාත නිවාසයේ පාටියක්

Pinchpoint

හර්ෂගේ දුක

Pinchpoint

පොලීසියේ භාවනා පංතිය , හෙළුවෙන් නැටීම සහ හෙළුවට හිනා යාම

Pinchpoint

ගෑනු පිරිමි , සිංහල දෙමළ සහ විජේදාස රාජපක්ෂ (එකයට රත්නේ සමග සල්ලාපයක්)

Pinchpoint

පොලු සහ ඔලු

Pinchpoint

කුනු

Pinchpoint

ජනතාවගේ පැත්තේ සිට ගැනීම

Pinchpoint

ස්ටින්ග් , පියවරුන්ගේ දිනය සහ රැවුල බාද්දී පෙනෙන්නේ කාවද

Pinchpoint

ඉන්ද්‍රජාල අංකල්ගේ ඇස්බැන්දුම් සහ විස්මිත මායා

Pinchpoint

සෝමේ අයියාගේ ගංවතුරු ආධාර බත් එක සහ කොම්පැනි ගංවතුරු ආධාර වතුර බෝතලේ

Pinchpoint

අකලමනා ආපදා කතා

Pinchpoint

පස්චාත් වෙසක් කතා

Pinchpoint

The old Ballerina's home remedy, අපේ අම්මාගේ මුදූ වැලි සාත්තුව සහ තවත් දහසක් කතා

Pinchpoint

පස්චාත් මැයි දින කතා

Pinchpoint

ටෙනිසේනගේ ගැසට් පීස් එක

Pinchpoint

මේ කුණු කන්ද බැලුවා හොරැහින් මදෙස

Pinchpoint

මැණිකේ මම ආයේ ගෙදර එනවා

Pinchpoint