ඩේවිඩ් වෝනර් හිස මුඩු කරන ලෙස කෝලිට අභියෝග කරයි. (VIDEO)

Daily Sports

කොරෝනා මැඩලන්න මුරලිගෙන් දැවැන්ත පරිත්‍යාගයක්.

Daily Sports

වර්ක් ෆ්‍රොම් හෝම් කරුමේ

නෙතින් දුටු ලොව

ඇඳිරි නීති, ලොක්ඩවුන් සාර්ථක ද? කොරෝනා මර්දනයේ අප කොතැන ද?

W3Lanka

අපටත් ලෝකයටත් පිහිට වෙමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මරණය

(අ)සම්මත සටහන්

හදිසියි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ස්වාධීනත්වය හා අල්පෙනෙත්ත

වචන සෙල්ලම්

නම නොදන්නා සීයා සිහි ගැන්වු තාත්තා

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගෙදර ඉදන් වැඩ… COVID-19

ආදරණීය

දෙබෙදුම : පරම්පරා ගැටුම මැදහත් සිතින් දැකීම

කසීර

Microsoft Azure Storage ගැන කතා කරමු – 1 පාඩම

Windows Geek

කොරෝනා නිසා ලැබුණු වාසියක් ගැන ඉන්දීය ක්‍රිකට් පුහුණුකරු කියයි.

Daily Sports

අර්බුදයක දී නායකත්වයේ හැසිරීම

Management in Sinhala