වසර පහකට පසු ටාර්සන් වික්‍රමයක් එනවා !

මවිත

රංගනයටත් ගායනයටත් දක්ෂ ඇන්ඩ්‍රියා

මවිත

'සෙනොරීටා' මුහුණු පොතට ගෙනා පවනි

මවිත

වී ඇටයක් තරම් කටුස්සෙක්

මවිත

අගුසාන් තෙත් බිමෙන් පණිවුඩයක්

මවිත

ඇමසන් වනය රැක ගන්න කැපවුණු නෙන්කිමෝ

මවිත

සිරවුණු නැව මුදා ගන්න සඳ උදවු වෙලා

මවිත

කෲඩියා සිලනිකා රැකගන්න හැකිවේවිද?

මවිත

ජීවිතය නැති ගීතයක්; ගැහැනිය නැති ගෙයක්

මවිත

හොරෙන් ජර්මන් යන්න හදලා

මවිත

කුවේටය විදේශිකයන්ට දොර වහයි

මවිත

දිවි නසා ගැනීමට හේතුවක් වන විශාදය

මවිත

ක්‍රිස්ටෝපර් ප්ලමර් සමුගනී

මවිත

චීන එන්නත වැඩිහිටියන්ට සුදුසු නෑ

මවිත

කොරෝනා නසන්න පෙත්තක්

මවිත

විලෙන් මතුවුණු හොල්මන් නගරය

මවිත

ලොක්ඩවුන් කළේ බ්‍රිතාන්‍ය විකෘතිය නිසා

මවිත

ජොන්සන් එන්නතත් නවත්වයි

මවිත

මරණයේ නදිය 'මායන්ටුයකා'

මවිත

කොරෝනා අඩපණ කරන්න පණු බෙහෙතක්

මවිත