නුඹ රහසේ කියා දුන්නු ආදරයද මේ

කටුසු හදවත

පහන් කණුව​

කටුසු හදවත

ලේ නහර ඇට මිඳුලු විනිවිද රිදුම්දෙන හැඟුමක්ද ප්‍රේමය......

කටුසු හදවත

පිපෙන්න මේ වැව තැනුවේ නුඹටයි.....

කටුසු හදවත

සියලු සත්වයෝ නිවන් දකිත්වා-2

කටුසු හදවත

පාරමිතාවෙන් යලි උපදින... බැස යන්නද ජීවන පිය ගැට පෙළ...

කටුසු හදවත

සැලෙන්නේ සිත අවදිවේයැ'යි බියටයි......

කටුසු හදවත

මචං පාදඩේ...

කටුසු හදවත

දඟ මෙනවිය ඔබ මා වල්මත්කල අරුමැසියයි මෙලොවේ....

කටුසු හදවත

මහපොළවට නොව මිනිස්කමට...

කටුසු හදවත

ජීවිතේම නුඹ අරගෙන යන්න ගියා වැනි...

කටුසු හදවත

හදේ හිරු ඇහැරී ගිනි බිඳී ලොව කළඹවා රහසේ...

කටුසු හදවත

බාඳුරා

කටුසු හදවත

මම එවන්නම් ..........

කටුසු හදවත

වැළළුණු කවිකම

කටුසු හදවත

ඊයා රනිල් ඔයානම්

කටුසු හදවත

දෙවු මවුන් නුඹ තුරුළු කරගෙන​ පොවනවද දෙතනේ කිරී

කටුසු හදවත

මහපොළවට නොව මිනිස්කමට...

කටුසු හදවත

කටුසු හදවත

ගිජු

කටුසු හදවත