දඩයමට එරෙහිව මාධ්‍ය එකතුව

Milinda Prashna

රාජ්‍යයක් නොකළයුතු කරුණු 3ක් ගැන වියට්නාමයෙන් පාඩමක්

Milinda Prashna

අවධානයෙන් සිටිය යුතු හෝරාවක්

Milinda Prashna

නඩු යන්නෝ වැනසෙන්නෝ

Milinda Prashna

නස්රුදීන්ගේ එල්ලා මැරීම

Milinda Prashna

වෙසක් මාසේ බුද්ධ භාෂිතය හැදාරමු

Milinda Prashna

දේශපාලන නාරාවළෙන් ගොඩගන්න සම්මුතියකට ඒන්න බැරි ඇයි?

Milinda Prashna

සැකය වෛරය වෙනුවට සුහදත්වය මෛත්‍රීය ගොඩනගමු

Milinda Prashna

නිසි කලට මැතිවරණ?

Milinda Prashna

සංවර්ධනයෙන් ඉහළයි එහෙත් විනයෙන් බිංදුවයි

Milinda Prashna

වගකීම් වලින් මාරුවෙන ලංකාවේ දේශපාලකයෝ

Milinda Prashna

වැලිපිල්ලේ ලියූ හුරුවෙන් අන්තර් ජාල අධ්‍යාපනයට පදනමක් – මිලින්ද මොරගොඩ

Milinda Prashna

ජාතිකත්වය ඉක්මවා යා යුතු තාක්ෂණ යුගයේ බුදු දහම

Milinda Prashna

බල වෙනසකට සැරසෙන හැටි මිහිතලය

Milinda Prashna

මහින්දාගමනය, විජයාගමනය සහ රාමායනය

Milinda Prashna

උපායශීලීව ආයෝජන හසුරුවා ගැනිම

Milinda Prashna

අන්තිම සටන හමුවේ බාහු බලය පරදවා නැගෙන බුද්ධියේ බලය

Milinda Prashna

ප‍්‍රතිපත්ති වෙනුවට ප්‍රතිරූප

Milinda Prashna

මහජන මතය මැන පැන නැගෙන විවාද තේරුම් ගැනීම

Milinda Prashna

සංවර්ධන ක‍්‍රියාවලියේදී තරුණයන්ට ඉඩ නැතිද?

Milinda Prashna