දෙවැනි ලෝක යුද්ධය - ඉතිහාසයේ සැඟවුණු තැන් I

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

මට පෙනුන ලංකාව....

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ඉතින් ආයුබෝවන් ලක් මවුනි ගරු..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

අනේ අපි කොයිතරම් වාසනාවන්තද නේද?

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ඉන්ධන මිල බස්ගාස්තු හා සංවර්ධනය අද විමසුමට..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

සිතිවිල්ල..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

පුංචි කාලේ අපේ අවුරුදු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

සැම්සුන්ග් S II ෆෝන් එකට අයිස්ක්‍රීම් සැන්ඩ්විච් අප්ඩේට් කරමු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

කැම්පස් යන නංගිලා මල්ලිලා වෙත ආදරයෙන්...

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

පිටසක්වල ජීවය.. පුරාතනයේ සිට පැවතුනාද? I

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

කටාර්...

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

IT ජීවිතේ

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

කටාර්... රට තොට විත්ති.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හොල්මනක් දැක්කෙමි.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ඔන්න අදට හරියටම අවුරුද්දයි..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

පිටසක්වල ජීවය... පුරාතනයේ සිට පැවතුනාද? III විදුලිය හා ආලෝකය

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හිට්ලර් දිවි නසා ගත්තාද ? නැතිනම් පලා ගියාද?

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජපානය කඩදාසි බැලුන් බෝම්බ යොදා ඇමරිකානු භුමිය වෙත බෝම්බ හෙලයි..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හිට්ලර් ගේ බ්‍රිතාන්‍යය..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

දන්නවද අපි කවුද කියල?

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්