මුස්ලිම් ඔබත් අපේ සහෝදරයන්ය නමුත් ඔබත් ඔබගේ ක්‍රියාවන් ගැන සැලකිලිමත් වන්න

අසම්මතය

ධර්මය දැන ඉගෙන ධර්මයටම වල කැපීම ( පිටිදුවේ සිරිදම්මගේ දෙපිටකාට්‍ටු වැඩ මෙන්න)

අසම්මතය

ජනතා සේවයටම පමණයි…. (බුද්ධිමතුන් සදහාම පමණයි)

අසම්මතය

එක්දින ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අසම්මත ලකුණු සටහනක වගතුග…

අසම්මතය

රටම කැළඹු රතුපස්වල සිදුවීම. (අනිවාර්යෙන් කියවන්න)

අසම්මතය

ශ්‍රීලංකන් පාඩු ලැබීමට හේතුව කුමක්ද?

අසම්මතය

ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පෙනෙන රටේ අනාගතය

අසම්මතය

ඉන්දියන් සාගරයේ (අ)මුතු ඇටය

අසම්මතය

මාගේ දේශය අවදි කරනු මැන පියාණනේ

අසම්මතය

ප්‍රකට රංගන ශිල්පි ජයලාල් රෝහණ කරන ආතල් හෙළිදරව්ව

අසම්මතය

මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද ඔයාට……

අසම්මතය

ඔබේ ආදරයටත් වටිනාකමක් එකතුකර ගන්න…

අසම්මතය

ජ්’අපුර උපකුලපති උතුමානන් තමන්ටම පත්වීමක් ලබාදුන් හැටි.

අසම්මතය