විශ්වාසය සමග හැරෙන්නටවත් බැරි තර්කය

Management in Sinhala

පලා යමු ද? සටන් වදිමු ද?

Management in Sinhala

ව්‍යාපාරිකයින් හා වැටුප් ශ්‍රමිකයින් අතර වෙනස කාල කළමනාකරණය ද?

Management in Sinhala

රට දියුණු කළ නොහැකි කළමනාකරණ කාරණා

Management in Sinhala

අනේ කාලේ – වනේ වාසේ!

Management in Sinhala

දැන උගත්කම් හා ප්‍රායෝගිකත්වය

Management in Sinhala

සියල්ල ගනුදෙනුවකට හිලව් කළ කල!

Management in Sinhala

ආයතනවල ඉන්නා අයිය මලෝ හා අක්ක නගෝ

Management in Sinhala

අතීත අවතාරවලින් මෙහෙයවන කළමනාකරුවන්

Management in Sinhala

රටටම ආදර්ශයක් වන කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ – මේනක හේරත් මහතාගේ – නායකත්වය

Management in Sinhala

පෙනුම හා සැබෑව – නොරැවටෙන්නට නම්….

Management in Sinhala

ප්‍රතිචාරය වැදගත් ය

Management in Sinhala

කළමනාකරණය සිංහලෙන් – කුලමල තියෙන්නෙ ගමේ විතර ද?

Management in Sinhala

විවේචනයට මුහුණ දීම

Management in Sinhala

අවසර දෙන්න. ඉඩ හසර සළසන්න.

Management in Sinhala

නායකයා කට ඇරිය යුත්තේ අවසානයේ ය

Management in Sinhala

දණ්ඩනයෙන් හික්මවීම

Management in Sinhala

ඇස්කිමෝවරුනට අයිස් විකිණීම

Management in Sinhala

පහළ අය ලවා ඉහළ අය අගැයීම- 360 අගැයීම – ලංකාවේ පුළුවන් ද?

Management in Sinhala

චුදිතයෙකුට උසස්වීමක් දිය නොහැකි රටේ චුදිතයන්ට පාර්ලිමේන්තුවට නාමයෝජනා දෙන අපේ පක්ෂ

Management in Sinhala