மெத்திவ்ஸ் உட்பட அனுபவ வீரர்களுடன் சம்பியன்ஸ் கிண்ணத்தில் களமிறங்கும் இலங்கை

The Papare

வளமேதுமின்றி வளர்ந்துநிற்கும் நாவாந்துறை சென். மேரிஸ் அணி

The Papare

FA கிண்ணத்தின் தமது முதல் போட்டியில் வெற்றியை சுவைத்த ரினௌன்

The Papare

அம்லாவின் அதிரடியில் வீழ்ந்த குஜராத் லயன்ஸ் : மோசமான சாதனை படைத்தது பெங்களூர்

The Papare

சகல துறையிலும் பிரகாசித்த சஜித் சமீர; வெற்றியை சுவீகரித்த மேல் மாகாண கனிஷ்ட அணிகள்

The Papare

தமிழால் உயர்ந்த உதயணன் (இராமலிங்கம். சிவலிங்கம்)

சுருதி