22වන ශතවර්ශයේ මිනිසා එලන් මස්ක්

Pahasara

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 2

Tech Sayura

Clash of Clans Hacking Version Full Edition [ සී.ඕ.සී හැක් කරලා ගහමුද බලන්න] 100% ආරක්ෂිතයි

හුංගාගේ වල්පල්

Windows 10 පරිගණකයේ sleep option එකෙන් හරියට වැඩ ගනිමු.

Windows Geek

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 1

Tech Sayura

ලයිට් බිල අපිම හදාගමු. | Electricity Bill Calculator

Sinhala ITZone

ජංගම දුරකතනයක් මිලදී ගැනීමට පෙර පරික්ෂා කල යුතු දේවල්

Top Sinhala Blog

Mobile photography හෙවත් ජංගම දුරකතන ජායාරෑපකරණය

Psyco Crimes

Microsoft Eye Control, test කරන්න කැමතිද?

Windows Geek

IEEE WIE GIT Session

Pahasara

How to create Facebook Nametest application by own - No programming knowledge needed!

නිදහස් මෘදුකාන්ග කලාවක් උදෙසා..

Fingerprint Reader තාක්ෂණය සමඟ මුසුවූ Microsoft හි නවතම හඳුන්වාදීම

Windows Geek

Docker සිංහලෙන්

EVERYTHING I KNOW

ධර්මසිරි හා ධර්මසිරි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Windows වල අඩුපාඩු කියන Google Researcher!

Windows Geek

NFC තාක්ෂණය

Tech Sayura

Windows සමඟින් එකතු වූ Android Smart phones

Windows Geek

Clash Royale 1.9.7 Unlimited MOD/Hack APK is Here!

LK Game Cafe

Fitbit fitness සමග Cortana

Windows Geek

ප්‍රවාහණය ගැන මෙහෙම බැළුවොත්

Ian\'s Den ඉයන්ගේ අඩවිය