අසහාය විද්වතා – ස්ටීවන් හෝකින්ස්

Faculty Of Science Students

EP192: VPN, Starting in Electronics, Maps, LoRaWan

Techකතා

EP191 : NAS, ගෙද‍ර ඉදන් රැකියා, අන්තර්ජාල මුදල්, පොල් කැඩීම, ජෙනරේටරයක් මිලදී ගැනීම..

Techකතා

Jhat English to Sinhala Dictionary V1.6 සුපිරි ශබ්දකෝෂය

Software Lanthaya

Andromeda වෙනුවෙන් Microsoft Store හි අත්හදා බැලීම් ඉදිරියටත්

Windows Geek

අනුබුදු සඳහම් වර්ෂා — නපරෝපරං නිකුබ්බේත කමටහන-4

අමිල සුව

Facebook වෙතින් දරුවන්ට වෙනමම Messenger app එකක්.

Pariganaka Piyasa

Techකතා EP189 : Car & Home AC, UX vs UI, Arduino vs Microbit.. and more

Techකතා

සියළු උපාංග සදහා windows 10 Fall creators update සූදානම්.

Windows Geek

Techකතා EP188 : Batteries හා Ev Cars, DIY Smart Homes Basics.. TV shows..

Techකතා

Techකතා EP188 : Batteries හා Ev Cars, DIY Smart Homes Basics.. TV shows..

Techකතා

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ලෝකයේ මිළ අධිකම ඇප්ස් 5ක්

Pariganaka Piyasa

ඉබේ පාර්ක් වෙන සෙරෙප්පු!

Tech Sayura

Techකතා EP187 : IoT, Smart Homes, Drones, Space X

Techකතා

Huwaei Nova 2i (Huawei Mate 10 Lite) Sinhala Reviews

Top Sinhala Blog

Techකතා EP186 – Intel CPU bug, Mirrorless DSLR, Banking

Techකතා

Techකතා EP186 – Intel CPU bug, Mirrorless DSLR, Banking

Techකතා

We are back!!!! Techකතා EP185

Techකතා