ෆිල්ම් බලන්න කියාපු බඩුව මෙන්න

LKTips

ෆිල්ම් බලන්න කියාපු බඩුව මෙන්න

lktips

What is ReactJS

dhanushka\'s blog

මොකක්ද මේ Dynamic Lock කියන්නෙ???

Windows Geek

ඔබ දැනුවත් ද?

Faculty Of Science Students

Google IO Event එක ගැන

Top Sinhala Blog

Windows Auto Updates, Enable/Disable කර ගන්නෙ මෙහෙමයි

Windows Geek

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - නිමාව

Tech Sayura

Why should you avoid from eating chocolate at night

Geek Kuppiya

Windows අවධානය braille සහ night light mode වෙතට

Windows Geek

Windows අවධානය braille සහ night light mode වෙතට

Windows Geek

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - පරිපථය ගොඩනැගීම

Tech Sayura

Defender, Defender Security Center වුණේ මෙහෙමයි

Windows Geek

Defender, Defender Security Center වුණේ මෙහෙමයි

Windows Geek

ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේ නවතම කලාව

Pahasara

Anti-Virus එකක් මිලදීගන්න කළින් සිතිය යුතුම දේවල් 5ක්

Roar Tech

විනාඩි 45න් Android, iOS, Windows වලට එකපාර apps හදන හැටි සිංහලෙන්ම දැනගන්න !

Windows Geek

විනාඩි 45න් Android, iOS, Windows වලට එකපාර apps හදන හැටි සිංහලෙන්ම දැනගන්න !

Windows Geek

රොබෝ නිර්මාණය (Optimus) - සැකිල්ල සෑදීම

Tech Sayura