රනිල් අස්වෙන්නේ රෙද්දටද...? - Why should Ranil Go Home?

මාතලන්

ගුණමකුවන්ට පාඩම් කියා දෙන බුද්ධිමත් ජනතාව - A Lesson to Ungrateful Stupid Politicos

මාතලන්

දේශපාලන සත්තු හා මහත්වරු - Gentlemen of the Political Jungle

මාතලන්

ඊළාම්වාදීන් නොදුටු, යාපනය රාජ්‍යයේ අවසාන ජවනිකාව

Lanka Journalist

ප්‍රාදේශීය සභා, පළාත් සභා සහ පාර්ලිමේන්තු ආසන වෙන්දේසි කරමු.

Wanni

ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයා ගැන විහිළු කථා

Ian\'s Den ඉයන්ගේ අඩවිය

ධර්‍මද්වීපය දූෂිත රාජ්‍යයක් ලෙස නම් කිරීම හෙලා දකිමූ - Fuck U America

මාතලන්

කොන්ඩම්, කොන්ඩම් තියරි හා කන්ඩෙම් පොලිටික්ස් - Condom, Condom Theory and Practice

මාතලන්

අර්ජුණගේ නැව් බයිලා සහ යාපාලන රජයේ බැරි බැරියාව - Failed Politicians & their Dirty Jokes

මාතලන්

අන්තිම ලිපිය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යථාර්ථය නිර්වචනය කිරීම  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුරංගනා කතා  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන් නොකී කතාව – 3  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Untitled Post

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල දෙමළ සම්භව  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යුධ හමුදා දෙපිලක් ගැටෙයි

The Papare