අගමැති බැඳුම්කර කොමිසමට

The Gossip Lanka

ගාමිණි සෙනරත් රිමාන්ඩ්

The Gossip Lanka

මාධ්‍යට පමණක් නොව පුද්ගලයන්ට පවා රතු ලේබල් ගසා වාරණය කළ යුතු..

The Gossip Lanka

අර්ජුණගේ නැව් බයිලා සහ යාපාලන රජයේ බැරි බැරියාව - Failed Politicians & their Dirty Jokes

මාතලන්

අන්තිම ලිපිය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යථාර්ථය නිර්වචනය කිරීම  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුරංගනා කතා  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන් නොකී කතාව – 3  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Untitled Post

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල දෙමළ සම්භව  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යුධ හමුදා දෙපිලක් ගැටෙයි

The Papare

මේ කාට ඕන නව ව්‍යවස්ථාවක් ද?  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විද්‍යා ඝාතනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයාගේ පරම යුතුකම බුද්ධාගම පෝෂණය කිරීමයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල වෙදකම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය