බසයේ වමනය ගිය ගැබිනි මව ලවා එය බලෙන් සේදවීම

මාතලන්

දයලේක්තික වස්තුවකට ලියූ පෙම් කව

මාතලන්

කැන්දගෙන (නො)යාම

Thambaru Wijesekara's Blog

ගාළු පාරේ කහ ඉරි... සමාවෙන්න... සුදු ඉරි (23+) - Why does a chicken cross the road...?

මාතලන්

මලෙහි අවනඩුව

Thambaru Wijesekara's Blog

"තැලෙයි... පරෙස්සමින්" (23+) + Pinch-point & The Serpents Daughter

මාතලන්

ගෙදර යාමට පරක්කු වූ එළවුළු මල්ල සහ මේසය මත ලතැවෙන දොඩම් ගෙඩි දෙක (කවිද මන්දා )

Pinchpoint

වරෙං මචං යමං නිවං - Lets Go Nivan

මාතලන්

Untitled Post

perturbed slumber

කවිය හා අප

Sashi\'s Space

හොල්මන් වෙන බජට් (18+) - Ghost Budget

මාතලන්

ලේ

perturbed slumber

යාපනේ කැම්පස් කොල්ලො දෙන්නගෙ අම්මලට... - To the mothers of two uni students who killed in Jaffna

මාතලන්

ජම්බූ ගහෙන් වැටුන මල්වර නැකත - Menses & Censors

මාතලන්

'සුරංගනා කතාව'

Nobody's Edge

අහිංසකි , දුක නම්

Pinchpoint