වත්මන් සීගිරි ළඳුන්.... - Sigiri Frescoes

මාතලන්

බසයේ වමනය ගිය ගැබිනි මව ලවා එය බලෙන් සේදවීම

මාතලන්

දයලේක්තික වස්තුවකට ලියූ පෙම් කව

මාතලන්

කැන්දගෙන (නො)යාම

Thambaru Wijesekara's Blog

ගාළු පාරේ කහ ඉරි... සමාවෙන්න... සුදු ඉරි (23+) - Why does a chicken cross the road...?

මාතලන්

මලෙහි අවනඩුව

Thambaru Wijesekara's Blog

"තැලෙයි... පරෙස්සමින්" (23+) + Pinch-point & The Serpents Daughter

මාතලන්

ගෙදර යාමට පරක්කු වූ එළවුළු මල්ල සහ මේසය මත ලතැවෙන දොඩම් ගෙඩි දෙක (කවිද මන්දා )

Pinchpoint

වරෙං මචං යමං නිවං - Lets Go Nivan

මාතලන්

Untitled Post

perturbed slumber

කවිය හා අප

Sashi\'s Space

හොල්මන් වෙන බජට් (18+) - Ghost Budget

මාතලන්

ලේ

perturbed slumber

යාපනේ කැම්පස් කොල්ලො දෙන්නගෙ අම්මලට... - To the mothers of two uni students who killed in Jaffna

මාතලන්

ජම්බූ ගහෙන් වැටුන මල්වර නැකත - Menses & Censors

මාතලන්

'සුරංගනා කතාව'

Nobody's Edge