ගෙදර යාමට පරක්කු වූ එළවුළු මල්ල සහ මේසය මත ලතැවෙන දොඩම් ගෙඩි දෙක (කවිද මන්දා )

Pinchpoint

වරෙං මචං යමං නිවං - Lets Go Nivan

මාතලන්

Untitled Post

perturbed slumber

කවිය හා අප

Sashi\'s Space

හොල්මන් වෙන බජට් (18+) - Ghost Budget

මාතලන්

ලේ

perturbed slumber

යාපනේ කැම්පස් කොල්ලො දෙන්නගෙ අම්මලට... - To the mothers of two uni students who killed in Jaffna

මාතලන්

ජම්බූ ගහෙන් වැටුන මල්වර නැකත - Menses & Censors

මාතලන්

'සුරංගනා කතාව'

Nobody's Edge

අහිංසකි , දුක නම්

Pinchpoint

ඊයා මේ අර වල් ගෑණූ නේද...? - Lower Class Prostitutes

මාතලන්

පිය කේතය

Thambaru Wijesekara's Blog

පිය කේතය

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔබ කොහිද?

Life Of A BA

රෙද්දේ සංහිදියා - Intractable Coexistence

මාතලන්

Mrs Shodienger and her cat // ශොඩින්ගර් මහත්මිය සහ ඇගේ බැළලිය

Pinchpoint

ආලය අන්ධද..? - Is Love Blind...?

මාතලන්