වෙළද කලාපේ දියණියගෙන් අම්මාට

Jayamal Sagara Kularathna

කුහක මල්

Jayamal Sagara Kularathna

සීසර් ගේ නීතිවලට ලක්වෙන අපේ දේශපාලකයෝ

Milinda Prashna

පැය හතක් බලා සිට අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලෙන් ටිකට් එක කපා ගතිමි.

Wanni

අවනඩුව

Jayamal Sagara Kularathna

නික්මයෑම

Jayamal Sagara Kularathna

නිතිය සැමට(Law for All.; ‌‌ෙසෙලාන් බැන්කුවට ඒරෙහි අභියාචනයට අවසර.

CHITRANGI\'S WEBLOG

නිතිය සැමට (Law for All ; සිගරට්‍ ගිය දුරක්……….

CHITRANGI\'S WEBLOG

නිතිය සැමට (LAW FOR ALL ; ලංකා දුම්කොළ සමාගම නඩුව පරදියි.

CHITRANGI\'S WEBLOG

නිතිය සැමට (LAW FOR ALL ; ලංකා දුම්කොළ සමාගම නඩුව පරදියි.

CHITRANGI\'S WEBLOG

වන බඹරු

Jayamal Sagara Kularathna

බොරුකාරයා

Jayamal Sagara Kularathna

දළ ඇත්තු

Jayamal Sagara Kularathna

ජනප්‍රිය වන වේගයෙන්ම අප්‍රසාදයට ලක්වන දේශපාලනඥයෝ

Milinda Prashna

ඇමෙරිකන් සියදිවි නසා ගැනීම් ඉහළ ගිහින් ඇයි?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

එදා,අද

Jayamal Sagara Kularathna

දහම් පාසල් අනිවාර්යය කිරීම

වචන සෙල්ලම්

නිරුවත

Jayamal Sagara Kularathna

විප්ලවය සහ මිනිස්සු

Jayamal Sagara Kularathna

ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි සැළසුම්

Management in Sinhala