පසුගිය දින සාර්ථකව නිමා වූ Youth Spark Live වැඩසටහන

Windows Geek

මර්වින් සිල්වාගේ පාහර වැඩට වන්දිය රු: 550,000/- යි.

Peoples Forum SL

Cortana ,Xiaomi Android Handsets වල pre-install කිරීම අරඹයි

Windows Geek

Microsoft ආයතනය Office 365 වෙළඳපොළ තවත් පුළුල් කරයි.

Windows Geek

පානදුර දකුණ පොලීසියේ උඩ තට්ටුවේ තියාගෙන පුතාට වධ දෙනවා

Peoples Forum SL

Microsoft සමාගම  ඔවුන්ගේ Data centers  වලට renewable energy භාවිතා කිරීමට  යොමුවෙයි

Windows Geek

Rohitha Rajapaksa – Kalayak (කාලයක්)

DECIBEL.lk

Microsoft සමාගම නිල වශයෙන් Visual Studio 2017 ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

Windows Geek

Microsoft ප්ලැටිනම් සාමාජිකයෙකු ලෙස Linux පදනමට එක්වෙයි

Windows Geek

ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සහායට Machine Learning

Windows Geek

Microsoft හි Joe Belfiore නැවතත් සේවයට

Windows Geek

Windows mobile වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීම උපායශීලී තීරණයක් බව Microsoft සමාගම හෙළි කරයි

Windows Geek

දැන් Azure SQL Database එක අවුරුදු 10ක් දක්වා සියලුම දතත් ගබඩා කරගනියි.

Windows Geek

වසර 10ක් ඇතුලත පිළිකා රෝගයට තිත තැබීමට Microsoft සූදානම්

Windows Geek

ඇල්පිිටිය ”එක-තුමා” ගේ මනමාලකම්, බයනැති කම්, යාලූකම් ......IGP ට කියයි.

Peoples Forum SL

ජනමාධ්‍ය පාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

චෙස් ක්‍රීඩක Carlsenගෙන් Microsoft සමාගමට ඉල්ලීමක්!

Windows Geek