තිරසාර සංවර්ධනය ව්‍යාජ සංකල්පයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මල් සමය නිම වේවිදෝ?

raigamahandiya

පින්තූර හතරක්!

raigamahandiya

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ!

raigamahandiya

ලංකාවේ කැස්බෑවුන් හඳුනාගන්න!

Exploring Science And Technology

යහපාලනේ කුණු වැඩ හා වන ජීවී අධ්‍යක්ෂක ඉල්ලා අස්වීම - Sumith Pilapitiya's Resigning

මාතලන්

සරතුත් ගියා එහෙනම්!

raigamahandiya

සුන්දර ස්කොට්ලන්තය - ඡායාරූප එකතුව #5

Exploring Science And Technology

සුන්දර ඔස්ට්‍රේලියාව - ඡායාරූප එකතුව #4

Exploring Science And Technology

සුන්දර ස්වභාවධර්මය - ඡායාරූප එකතුව #3

Exploring Science And Technology

(A) සනීප නිවාඩුවක්!

raigamahandiya

නෙලුම් මලේ පෙති කඩලා …….!

raigamahandiya

Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතියට Cinnamon Desktop Environment එක Install කරගන්නා ආකාරය

lktips

Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතියට Cinnamon Desktop Environment එක Install කරගන්නා ආකාරය

lktips

Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතියට Cinnamon Desktop Environment එක Install කරගන්නා ආකාරය

lktips

Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතියට Cinnamon Desktop Environment එක Install කරගන්නා ආකාරය

lktips

Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතියට Cinnamon Desktop Environment එක Install කරගන්නා ආකාරය

lktips

දුරකතනයේ මතක අතරින්……..!

raigamahandiya

සිවුමංසල කොලූගැටයා #243: වාහන තදබදය ජය ගන්නට දිගු කාලීන දැක්මක් හා සැලසුම් ඕනෑ!

Moving Images, Moving People!