හේමන්තයේදීත් නිදමුද?

raigamahandiya

කුණු ප්‍රශ්නයට වග කිව යුත්තෝ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වසන්තයේ සිහිකැඳවුම – කොහෝ කොහෝ

Sinhala Roar

VIDYA GAWESHANA VLOG - විකිලීක්ස්ලගේ අලුත්ම ලීක් එක - බඩගින්නට දළඹුවෝ කමුද? - අයිස් යුගයේ දත් දොස්තලා හිටි බවට සාක්කි!!

Exploring Science And Technology

සිංහලෙන් Sustainability – පළමු කොටස

Sinhala Roar

තිරසාර සංවර්ධනය ව්‍යාජ සංකල්පයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මල් සමය නිම වේවිදෝ?

raigamahandiya

පින්තූර හතරක්!

raigamahandiya

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ!

raigamahandiya

ලංකාවේ කැස්බෑවුන් හඳුනාගන්න!

Exploring Science And Technology

යහපාලනේ කුණු වැඩ හා වන ජීවී අධ්‍යක්ෂක ඉල්ලා අස්වීම - Sumith Pilapitiya's Resigning

මාතලන්

සරතුත් ගියා එහෙනම්!

raigamahandiya