තියුණු සටනක් අවසානයේ වෙස්ලි විදුහල ජය ගනියි

The Papare

රග්බි පිටිය – ධර්මරාජ බලාපොරොත්තු සුන් කල රාජකීය මෙහෙයුම

The Papare

සයිටම් ප්‍රශ්නය - 04 කොටස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සාන්ත ජෝසප් විදුහල කුසලානය ගෙන ඒමේ මෙහෙයුමක

The Papare

සහිරා, රාජකීය සහ සාන්ත තෝමස් විදුහල් වලට ජය

The Papare

සයිටම් විසඳුම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සහෝදරයින්ගේ සටනේ දී දෙපිළේම ක්‍රීඩකයින් උද්වේගකර සටනක

The Papare

සයිටම් ප්‍රශ්නය - 03 කොටස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අධ්‍යාපනයේ නිදහස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් ප්‍රශ්නය - 02 කොටස 

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඉසිපතනය පරාජය කරන්නට තර්ස්ටන් සූදානමින්

The Papare

සයිටම් රැල්ල පසුපස එන සුනාමිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සහිරා විදුහල නැවතත් අතීත ජයග්‍රහණ මාවතේ

The Papare

nalindesilva48@gmail.com

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හිනිපෙත්තට අවසන් පියවර සොයන තෝමසුව

The Papare

පාසල් රග්බි කැලැන්ඩරයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැත

The Papare

වම අන්තරේ පසුපස යෑම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් භීෂණය ඈතක නො වේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් භීෂණයකට ඉඩ නො දෙමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් සිසුන්ට අසාධාරණයක් නොවිය යුතුයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය