අධ්‍යාපනයේ නිදහස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් ප්‍රශ්නය - 02 කොටස 

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඉසිපතනය පරාජය කරන්නට තර්ස්ටන් සූදානමින්

The Papare

සයිටම් රැල්ල පසුපස එන සුනාමිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සහිරා විදුහල නැවතත් අතීත ජයග්‍රහණ මාවතේ

The Papare

nalindesilva48@gmail.com

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හිනිපෙත්තට අවසන් පියවර සොයන තෝමසුව

The Papare

පාසල් රග්බි කැලැන්ඩරයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැත

The Papare

වම අන්තරේ පසුපස යෑම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් භීෂණය ඈතක නො වේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් භීෂණයකට ඉඩ නො දෙමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් සිසුන්ට අසාධාරණයක් නොවිය යුතුයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දකුණු පළාත් කලාපීය ලීග් ශූරතාවය ධර්මාශෝකයට

The Papare

ගෙවුනු දවස ජනවාරි 24 – එක්දින සංචිතය නම් කරයි

The Papare

ජනාධිපති කුසලාන පාපන්දු – අවසන් තරගයට පෙර දැක්මක්

The Papare

මාරිස්ටෙලා සහ හමීඩ් විදුහල් අවසන් මහා තරගයට

The Papare

ධර්මාශෝක ක්‍රීඩකයින් පැසිපන්දුව උණුසුම් කරයි

The Papare

ගෙවුනු දවස ජනවාරි 8 – දෙවන අර්ධයේදී රිනවුන් පෙරමුණ ගනී

The Papare

ගෙවුනු දවස ජනවාරි 7 – මහනුවර හමුවේ කොළඹ පරාජය වේ

The Papare

ගෙවුනු දවස ජනවාරි 3 – දකුණු අප්‍රිකානුවන් ශ්‍රී ලංකාව බය කරයි

The Papare