රූපණය කියන්නේ කවුද?

බව

නිහඬ බව බිඳිමින්

බව

‘ෆේස්බුක්’ වාරණය සහ සමාජ මාධ්‍ය දේශපාලනය

බව

දේශද්‍රෝහීයාගේ නිර්මල හෘදයේ සෞන්දර්යාත්මක මානය

බව

සැබෑ ජීවිතය

බව

නොනගතය අවසන් වීමට පෙර ඇති වූ ශුන්‍යතාවයේ කාංසාව

බව

එක්කෝ / එහෙම නැත්තම්

බව

මහමෙව්නාවේදී හමු වූ සරාතුස්ත්‍රා

බව

පතිරාජ සහ භෞතිකවාදය

බව

අහසින් වැටුණු අදහස් : ආත්මීය ප්‍රශ්න

බව

අහසින් වැටුණු අදහස්

බව

සම්මා දිට්ඨිය – විකල්ප අර්ථකථනයක්

බව

ඇබ්සර්ඩ් රංග කලාව යනු කුමක්ද?

බව

‘දයා පතිරණ’ නම් අතීතය අපගේ වර්තමානය සකස් කරන්නක් ලෙස

බව

මනසින් තේරුම් ගත නොහැකි දෙය අවසන් වන්නේ දේශපාලනයෙනි – අවසන් කොටස

බව

මනසින් තේරුම් ගත නොහැකි දෙය අවසන් වන්නේ දේශපාලනයෙනි – තෙවන කොටස

බව

මනසින් තේරුම් ගත නොහැකි දෙය අවසන් වන්නේ දේශපාලනයෙනි – දෙවැනි කොටස

බව

මනසින් තේරුම් ගත නොහැකි දෙය අවසන් වන්නේ දේශපාලනයෙනි – පළමු කොටස

බව