ඔලිම්පික් : චෙකොස්ලෝවැකියානු විරෝධය සහ නිදහස

කසීර

මළ / නොමළ දෙව්මි නංගී වෙතටයි

කසීර

විදුලි දුම්රියේ චංචල නාදේ : සඳේ සිට සඳ තරණය නරඹන රූපා

කසීර

පෙබරවාරි 01 : ග්‍රීන්ස්බරෝ Sit-In විරෝධතාව ආරම්භ වේ

කසීර

ජනවාරි 30 : මහත්මා ගාන්ධි ඝාතනය වේ

කසීර

ජනවාරි 27 : අවුෂ්විට්ස් වධකාගාරය මුදා ගැනේ

කසීර

වසන්තේ නිදා උන් යොවුන් කෝකිලාවන්

කසීර

සඟවන්න එපා හසරැල්

කසීර

දේශප්‍රේමීත්වය සහ එටිසලාට් සිම් සමග අපි

කසීර

තුවානම සිඹ කුණාටුව ලෙස - ඉරණවිලගින් නගී ගිනි කඳ

කසීර

රූපා රත්නසීලී සහ පාරිශුද්ධ පේරාදෙණිය

කසීර

දෙනෝ දාහක් නුවන් අතරේ

කසීර

ජනවාරි 17 : පැට්‍රිස් ලුමුම්බා ඝාතනය කෙරේ

කසීර

මිටින් මුදා හැර බැලුවෙමි

කසීර

ජනවාරි 16 : ඉරානයේ අවසන් රජු වන ෂා රජු ඊජිප්තුවට පලා යයි

කසීර