හල්ගස්හේනට යන පාරේ දෑහින් ක්ලැසික් කාර් ඇහින්ද අපේ තාත්තා

කාර් පිස්සුව

'බොනට් අරින් ඩෝන් පුතා'

කාර් පිස්සුව

තායිලන්තය කාර් පිස්සුවෙන් දකින්න....

කාර් පිස්සුව

Ceylon Motor Show 2017 - ගිහිං බලන්න

කාර් පිස්සුව

වීරතන්ත්‍රී වලව්වේ EN එක (කෙටිකතාවක්)

කාර් පිස්සුව

එපාවීම සහ බදාගැනීම (පළවෙනි ක්ලැසික් කාර් එක ගන්න කලින් කියවන්න)

කාර් පිස්සුව

ක්ලැසික් කාර් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නාගන්නේ කෙසේද? - Step-by-step Guide එකක්

කාර් පිස්සුව

මිනි මයිනර්/ඔස්ටින් මිනි උපන් හැටි

කාර් පිස්සුව

බසවක්කුලමේ වැව් බැම්ම සිහිකර ලියමි...

කාර් පිස්සුව

වෑන් ඩෑම්

කාර් පිස්සුව

"බාෂුන්නැහේ... ඔබට ෂතුටුයිද දැන්...?"

කාර් පිස්සුව

9 ශ්‍රී 5333 අනුරාධපුරේ ගිය කතාව...

කාර් පිස්සුව

මයිනර් වලට මේජර් විදිහට පෙම් කිරීම

කාර් පිස්සුව

'මගේ එක දෙන්නෙත් නෑ, වෙන එකක් ගන්න දෙන්නෙත් නෑ' (කාර් කෙරුවාව බූරුවෙකුගේ ඇසින්)

කාර් පිස්සුව

1 ශ්‍රී 1 හෙවත් සර් ජෝන් ගේ කැඩිලැක් එක

කාර් පිස්සුව

හැදිච්ච බීට්ල් එකක් නැහැදිච්ච ගෙදරක් ළඟ පාක් කළෙමි!

කාර් පිස්සුව

මස්ටෑං හදන ෂෙල්බි අයියලෑ ගෙවල් මෙහෙද? ('ඒත් මොකෝ? මස්ටෑං නේ' ලිපියේ දෙවෙනි කොටස)

කාර් පිස්සුව

ඒත් මොකෝ? මස්ටෑං නේ...

කාර් පිස්සුව

මින්ක්ස් එක රනිං වුණාට මීයා මළේ අනූපහේ

කාර් පිස්සුව

දයාබර සඳු... ලාන්සරේ දුන්නා...

කාර් පිස්සුව