ඩම්ප් ට්‍රක් හැදුණු හැටි

කාර් පිස්සුව

Ducati Brio සහ ජෝන් සීනාගේ පාන් බේකරිය

කාර් පිස්සුව

Pride of Ownership Drive 2018

කාර් පිස්සුව

කතරගම Mini ගමන - සම්පූර්ණ, අවංක, ඇත්ත කතාව

කාර් පිස්සුව

වරකාගොඩ ගල්ලෙන රජමහා විහාරය සහ B157 මිනි සංචාරය

කාර් පිස්සුව

Mighty Mini Grand Prix 2017

කාර් පිස්සුව

Mitsubishi Silver Pigeon - කාලයේ හැංගුණු රිදී පරෙවියා

කාර් පිස්සුව

ඇංජිං පිස්සුව

කාර් පිස්සුව

Auto Arte Italiana 2017

කාර් පිස්සුව

ෆිෆ්ටි ෂේඩ්ස් ඔෆ් ග්‍රීන්

කාර් පිස්සුව

ස්ප්ලිට් බස්, රැග්ටොප්, ට්‍රෙකර් සහ වෙනත් සත්තු (World Volkswagen Day 2017)

කාර් පිස්සුව

9 ශ්‍රී 5333 කතරගම ගමන - අවසාන කොටස (කිරිවෙහෙර, කතරගම, රන්මිණිතැන්න)

කාර් පිස්සුව

9 ශ්‍රී 5333 කතරගම ගමන- දෙවෙනි කොටස (ගල්කණුමණ්ඩිය සහ යටාල)

කාර් පිස්සුව

9 ශ්‍රී 5333 කතරගම ගමන - පළවෙනි කොටස (උස්සන්ගොඩ)

කාර් පිස්සුව

අවුරුදු 100 කට කලින් කාර් හදපු මිට්සුබිෂි

කාර් පිස්සුව

ලෝකෙ පළවෙනි ටොයෝටා කාර් එක: හදපු හැටි, නැතිවුණු හැටි සහ හොයාගත්තු හැටි

කාර් පිස්සුව

Ford Flathead V8: මසල් කාර් කලාවේ ඔරිජිනල් හදවත

කාර් පිස්සුව

කාර් පිස්සුව රයිගම්පුර සවාරි: පතහවත්ත

කාර් පිස්සුව

ඔස්ටින් 'කළු' ආනන්ද වන මම...

කාර් පිස්සුව

හල්ගස්හේනට යන පාරේ දෑහින් ක්ලැසික් කාර් ඇහින්ද අපේ තාත්තා

කාර් පිස්සුව