කොදෙව්වන් පන්දුවේ වාසියත් හිමිකර ගනිද්දී නායකයා හුදකලා සටනක

The Papare

ශේෂාන්ගෙන් නව ජාතික පාසල් වාර්තාවක්

The Papare

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ට ජනාධිපති මට්ටමේ ආරක්‍ෂාව

The Papare

பாடசாலை மெய்வல்லுனரில் சதீபா, ஷெஹான் சாதனை

The Papare

Sri Lankan players assured Presidential level security

The Papare

200 மீற்றர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கம் வென்ற சபான்

The Papare

National Schools record by Josephian, 03rd gold for Sadeepa

The Papare

බාබර්ගේ ශතකය නිසා ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක්!

The Papare

சாருஜ, ஆகில் மூலம் புனித அந்தோனியார் கல்லூரிக்கு இலகு வெற்றி

The Papare

பாபர் அசாமின் சதத்தோடு சவாலான வெற்றியிலக்கை நிர்ணயித்த பாகிஸ்தான்  

The Papare

Sri Lanka crash to 8th straight defeat after Raees-Ali 3-fers

The Papare

சகல துறைகளிலும் சோபித்த ரிச்மண்ட் கல்லூரிக்கு இன்னிங்ஸ் வெற்றி

The Papare

කමිඳු ඇතුළු රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්

The Papare

பாடசாலை மெய்வல்லுனரில் யாழ் மாணவர்களின் பதக்க வேட்டை ஆரம்பம்

The Papare

Rugby greats to be honoured at Asia Sevens

The Papare

Inter-international; AIS and CIS advance to the semi-finals

The Papare

Lyceum Wattala to face Gateway College Colombo in finals

The Papare

இளைஞர் ஆசிய கிண்ணத்திற்கான இலங்கை குழாம் அறிவிப்பு

The Papare

All Blacks domination boring says former coach Sir Graham Henry

The Papare

යොවුන් කණ්ඩායමේ නායකත්වය රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩක කමිඳුට

The Papare