රැඩිකල් කවි ලියන හැටි

වල්පල්

මාලිංග

වල්පල්

ජීවිතය කියන්නෙ ෆේස් බුක් නෙමෙයි

වල්පල්

හාමුදුරුවො බණ ටෝකින්ග්

වල්පල්

වමනය කල වරදට පාසලෙන් දොට්ට

වල්පල්

අඩෝ.. උඹේ කෙල්ලව හදාගනින්

වල්පල්

වරෙව් මහතුනේ කුණු කය වළදන්ට

වල්පල්

ආගම් වලට උපහාස, අපහාස කිරීම ගැන

වල්පල්

මම ගණිකාවක් නෙමේ; ලිංගික බඩුවක්. අවුල්ද?

වල්පල්

බඩුව

වල්පල්

මොකක් කිව්වා? සංසෝදන?

වල්පල්

සිවුරුකරුවෝද මනුෂ්‍යයෝය

වල්පල්

වතු සුද්ද කරන මිනීමරුවා

වල්පල්

මොහොමඩ්

වල්පල්

පොත් කියවීමේ අමාරුව

වල්පල්

කොටට ඇඳගෙන බණ ඇසීම

වල්පල්

අල්ලා ඌරෝ මැව්වේ ඇයි?

වල්පල්

හොඳටම රඟපාන්නෙ කව්ද?

වල්පල්

කතරගම යද්දි කට වරද්දගන්න එපා !

වල්පල්

කල කම් පල දීම

වල්පල්