රැඩිකල් කවි ලියන හැටි

වල්පල්

මාලිංග

වල්පල්

ජාතිවාදීන් ගාව ලේ ගඳයි !

වල්පල්

ජීවිතය කියන්නෙ ෆේස් බුක් නෙමෙයි

වල්පල්

හාමුදුරුවො බණ ටෝකින්ග්

වල්පල්

වමනය කල වරදට පාසලෙන් දොට්ට

වල්පල්

අඩෝ.. උඹේ කෙල්ලව හදාගනින්

වල්පල්

වරෙව් මහතුනේ කුණු කය වළදන්ට

වල්පල්

කොන්ද කෙළින් තියෙන (ලැජ්ජ නැති) ජනතාව

වල්පල්

සංගක්කාර ඡන්දේ ඉල්ලනවා?..හුකෑස් !

වල්පල්

බුදුන්ගේ ඇත්ත රූපය මොන වගේද?

වල්පල්

ආගම් වලට උපහාස, අපහාස කිරීම ගැන

වල්පල්

මම ගණිකාවක් නෙමේ; ලිංගික බඩුවක්. අවුල්ද?

වල්පල්

බඩුව

වල්පල්

මොන ආගමද ඇත්ත?

වල්පල්

ඇයි උඹ ළමයි හදන්නෙ නැත්තෙ?

වල්පල්

මොකක් කිව්වා? සංසෝදන?

වල්පල්

සිවුරුකරුවෝද මනුෂ්‍යයෝය

වල්පල්

වතු සුද්ද කරන මිනීමරුවා

වල්පල්

මොහොමඩ්

වල්පල්