සියවැනි සටහන : අඳුර

වල්පල්

මගේ පළවෙනි ලව් එක

වල්පල්

බුක්ෆෙයාර් ආතල්

වල්පල්

දේශපාලකයෝ වැරදි කරති...අපි?

වල්පල්

විල් යූ මැරී මී ?

වල්පල්

වැලිකඩ සිරකරුවන් සුදු වෑන් යැවීම

වල්පල්

සිවුරුකරුවෝද මනුෂ්‍යයෝය

වල්පල්

එයාර් හොස්ටර්ස්ලාගේ ලොකු කම !

වල්පල්

පොහොය දින වල රට පුරා සියළු වෙළඳ සැල් වසනු !

වල්පල්

වරෙව් මහතුනේ කුණු කය වළදන්ට

වල්පල්

හීන දහයක්

වල්පල්

එදිනෙදා ඇහෙන මෝඩ කතා #1

වල්පල්

සයිමාගේ කෙටි-නවකතාව

වල්පල්

ආදම් සහ ඒවගෙන් අහල කියපන්

වල්පල්

බුද්ධිමත් ජනතාවෙනි, ජහ ජහ !

වල්පල්

පාසැල විසින් බලෙන් මව්වරුන්ගේ ඇඟේ සාරිය එතීම ගැන

වල්පල්

අංකල්

වල්පල්

වේවැල් කෝටු නාරං සියඹලා අතු

වල්පල්

ආදරය විඳවන මිනිස්සු

වල්පල්

මම ගණිකාවක් නෙමේ; ලිංගික බඩුවක්. අවුල්ද?

වල්පල්