උපන්දින ඡායාරූප තුළින් මතුවූ මරණයේ සෙවණැල්ල Shadow of Death seen through the Lenses of Birthday Photography

සිතක සටහන්

2001 ගැන මතකය Remembering 2001

සිතක සටහන්

සමාරා හි හමුවීම The Appointment in Samarra

සිතක සටහන්

පැරඩි කලාව Parodies

සිතක සටහන්

මා දුටු භීම සමය The Reign of Terror That I Saw

සිතක සටහන්

ලංකාවේ ද්‍රවිඩ ජනාවාස හා යාපනය රාජධානියේ ආරම්භය - කාර්තිගේසු ඉන්ද්‍රපාල Dravidian Settlements in Ceylon and the Beginnings of the Kingdom of Jaffna

සිතක සටහන්

යුද්ධය හා සාමය ( 1965) War and Peace ( Voyna i mir ) (1965)

සිතක සටහන්

ලංකාවේ හැදූ "මිනී කන්නන්ගේ දේශය" The Further Adventures of a Tennessee Buck

සිතක සටහන්

වල්පොළ රාහුල හිමියන්ගේ “බුදුන් වදාළ ධර්මය“ What the Buddha Taught by by the Ven. Walpola Rahula

සිතක සටහන්

ජෝන්ස්ටවුන්හිදී මරණයට පත් මාක්ස්වාදී උතෝපියාව The Marxist Utopia that died in Jonestown

සිතක සටහන්

ඉන්දිරා ගාන්ධි හා මොරාජි දේසායි Indira Gandhi and Moraji Desai

සිතක සටහන්

ටැබූ සබ්ජෙක්ට්ස්ගේ පුරාවෘත්තය The Legend of Taboosubjects

සිතක සටහන්

ලාංකික සයිබර් අවකාශයේ ශත 50 හමුදාව - The 50 cent Army of Sri Lankan Social Media

සිතක සටහන්

බිෂොප් ලක්ෂ්මන් වික්‍රමසිංහ විසින් චෙල්වනායකම්ව “මෝසස්“ කෙනෙක් ලෙස හැඳින්වූයේද ? Did Bishop Lakshman Wickremasinghe call Chelva a " Moses" ?

සිතක සටහන්

Limits of Love නොහොත් රිචඩ් ද සොයිසා ගැන රජීව විජේසිංහගේ සැමරුම

සිතක සටහන්

සාම්ප්‍රදායික ආගමික සිනමාව උඩු යටිකුරු කළ Jesus Christ Superstar

සිතක සටහන්

On My Religion

සිතක සටහන්

Sleepwalking In To An Apocalypse: The Gathering Storm Of Sinhalese – Muslim Strife

සිතක සටහන්

චාල්ස් මැන්-සන් හා ෂැරන් ටේට්

සිතක සටහන්

ආචාර්ය නලින් ද සිල්වාගේ “ඩැමස්කස් මෝමන්ට්“ එක

සිතක සටහන්