දැනුනා Iraj

Vibheeshana Adaviya

යහපාලනේ විද්‍යාත්මක ආතල් එක

Vibheeshana Adaviya

විශේෂ නිවේදනයයි....

Vibheeshana Adaviya

විචා...සුබ ගමන් එහෙනම්

Vibheeshana Adaviya

කුණු කන්දෙන් පුපුරා ගිය අපේ කම.

Vibheeshana Adaviya

එක .දෙක .තුන .හතර

Vibheeshana Adaviya

සමාවෙන්න හංසි(4)...

Vibheeshana Adaviya

බැඳුම්-කරේ සහ කෝඳුරු තෙල් හෙවත් අපේ කාලේ කතා දෙකක්

Vibheeshana Adaviya

කුහකයිනි ගෙදර පල (2)

Vibheeshana Adaviya

Good Bye 2016 <--> Welcome 2017

Vibheeshana Adaviya

කාදිනල් සහ නත්තල් ගහ-පසු වදන

Vibheeshana Adaviya

කාදිනල් සහ නත්තල් ගස සමග හෙළුවෙන් ෂොපින් බුකී ඇඩ්මින්ස්

Vibheeshana Adaviya

අරුම පුදුම අසනීපය

Vibheeshana Adaviya

විභීෂණ ගේ Hindi Top 10

Vibheeshana Adaviya

හොල්මන් රටකට හොල්මන් අයවැයක් මිස ...

Vibheeshana Adaviya

මිතුර ඔබට යන්න අවසරයි..

Vibheeshana Adaviya

50000 යි

Vibheeshana Adaviya

සමාවෙන්න හංසි(3)...

Vibheeshana Adaviya

අපි පොත් කියවන්නේ වැරදි පැත්තෙන් ද? සාහිත්‍ය මාසය වෙනුවෙන් ප්‍රශ්න පත්තරයක්.

Vibheeshana Adaviya

අන්තරේ - පුලුවන්නම් කරලා පෙන්නපල්ලා..

Vibheeshana Adaviya