හොර හරක් ජාවාරම්කරුවන් ඉන්නේ පොලීසිය එක්ක

Peoples Forum SL

සමථ සභාපතියා, වධකයාව බේරන්න වලිකයි.

Peoples Forum SL

ගුවන් හමුදාව ඉඩම කොල්ලකන්න හදනවා

Peoples Forum SL

ඉංගිරිය කුඩු ජාවාරම පිටුපස ඉන්නේ පොලිසිය

Peoples Forum SL

මරණින් මතු නූපදිමි.

Peoples Forum SL

ජේලර් සිල්වා දස වධ දුන්නා. එ්කා කාටවත් බය නැතිලූ. කලුතර උතුර පොලිසිය අපරාධය සමථ මණ්ඩලයට දානවාලු!

Peoples Forum SL

බෝගසක් කතා කරයි.

Peoples Forum SL

ගිණි තැබූ අය බේරන්න පයියාගල පොලිසිය පොඩි එවුන්ට තලයි.

Peoples Forum SL

කිරිබත්ගොඩ පොලිස් අපරාධකරුවන් රැකීම යහපාලනයද ?

Peoples Forum SL

ධර්මානුකූල ලැයිස්තුවේ දෙවන තැන ශ‍්‍රී ලංකාවට

Peoples Forum SL

අසූ පන්දහස් නවසිය පනස් හතක් රක්ෂකයෝ මංකොල්ලා කති.

Peoples Forum SL

වංචාකරු එදා නියෝජ්‍ය ඇමති, අද සංවිධායක එදත් අදත් පොලීසිය නිහඬයි.

Peoples Forum SL

ස්වර්ගයට යන්න තියෙන පාරේ මිනිසුන්ට යන්න දෙන්න බැරිලූ

Peoples Forum SL

පොලීසිවලට කප්පන් නොදුන්න නිසා බොරු නඩු දැම්මා. සුදු හඳුන් මංකොල්ල කෑවා.

Peoples Forum SL

පොලීසියේ සිදුකරන සාක්ෂි වසන් කිරීම් වලින් ආරක්ෂා කරදෙන්න.

Peoples Forum SL

පොලිස් කෙරුම් ලොවට හෙලි කළ වීඩියෝවට පස්සෙන් පන්නනවාද ?

Peoples Forum SL

ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම, අදිකරණ සේවා කොමිසමට ලියයි.

Peoples Forum SL

තරුණ ජීවිතයක් පොලිසිය විනාශ කරයි.

Peoples Forum SL

Judicial Service Commission owes a public apology to safeguard public confidence in the judiciary.

Peoples Forum SL