How to Turn off Auto Update in Windows 10

නෙතින් දුටු ලොව

නිර්මාංශයේ අහිතකර ප්‍රතිඵල මැයෙන් ‘ප්‍රභාස්වර’ අඩවිය පලකල ලිපිය පිලිබදවයි

නෙතින් දුටු ලොව