How to Turn off Auto Update in Windows 10

නෙතින් දුටු ලොව

නිර්මාංශයේ අහිතකර ප්‍රතිඵල මැයෙන් ‘ප්‍රභාස්වර’ අඩවිය පලකල ලිපිය පිලිබදවයි

නෙතින් දුටු ලොව

ත්‍රිමාණ දෘෂ්ටි මායා. (3D Optical Illusions)

නෙතින් දුටු ලොව

ත්‍රිමාණ දෘෂ්ටි මායා. (3D Optical Illusions)

නෙතින් දුටු ලොව

තැපෑලයි මමයි

නෙතින් දුටු ලොව

පොත් ප්‍රදර්ශණයයි මමයි.

නෙතින් දුටු ලොව

පොඩි හාමුදුරුවරුන්ගේ පොඩි ශ්‍රමදානය

නෙතින් දුටු ලොව

කහ මලී

නෙතින් දුටු ලොව

බයිසිකල් ටයරය

නෙතින් දුටු ලොව