රන්ජන් අවස්ථාවාදියෙක්ද?

උඩුවාගේ සටහන්

කොටින්ට ආයුධ කොහෙන්ද? Jagga Jasoos

උඩුවාගේ සටහන්

ඊළාම් සිනමාව චිත්‍රපටි සංස්ථාවට එයි

උඩුවාගේ සටහන්

විජේ සේදුපතිත් බැලිය යුතු තරමනී

උඩුවාගේ සටහන්

හරි අපි සයිටම් වහමු! ජාතික ගැටලුව ගැන කතාකරමුද?

උඩුවාගේ සටහන්

පූස් ෆෝබියාව සහ තාත්තා

උඩුවාගේ සටහන්

කසුන්ගෙ පොතයි තව පොත් දෙකකුයි!

උඩුවාගේ සටහන්

එම්.ජී. නිදහසේ පියඹා යා යුතුය

උඩුවාගේ සටහන්

සයිබරීය කලාකරුවා ප්‍රසාද් අලුත්වත්ත

උඩුවාගේ සටහන්

මම රෙස්ලින් බලන්නෙ ඇයි?

උඩුවාගේ සටහන්

කාන්දන්ගේ කතාව

උඩුවාගේ සටහන්

බ්ලොග් විවාහය

උඩුවාගේ සටහන්

මම විදර්ශනට කැමති ඇයි??

උඩුවාගේ සටහන්

ප‍්‍රඥාවන්ත අයිවන් ගේ ශීලාචාර තර්ක වින්‍යාසය හෙවත් ‘ප‍්‍රඥා-මඩ’

උඩුවාගේ සටහන්

ඩ්‍රිෂ්‍යම් කතාවට විකල්ප වීරයෝ අටක්

උඩුවාගේ සටහන්

පාසැලේ අභිමානය

උඩුවාගේ සටහන්

කීර්තිරත්න පෙරේරා - මීතොටමුල්ලේ හෘදය සාක්ෂිය 2

උඩුවාගේ සටහන්

මීතොටමුල්ලේ හෘද සාක්ෂිය - නීතීඥ නුවන් බෝපගේගේ අදහස්

උඩුවාගේ සටහන්

තවත් පාවාදීමක් සිදුකළ වගයි!

උඩුවාගේ සටහන්

සේනකගෙ බිබිල හෙවත් පියවරුණ

උඩුවාගේ සටහන්