කීර්තිරත්න පෙරේරා - මීතොටමුල්ලේ හෘදය සාක්ෂිය 2

උඩුවාගේ සටහන්

මීතොටමුල්ලේ හෘද සාක්ෂිය - නීතීඥ නුවන් බෝපගේගේ අදහස්

උඩුවාගේ සටහන්

තවත් පාවාදීමක් සිදුකළ වගයි!

උඩුවාගේ සටහන්

සේනකගෙ බිබිල හෙවත් පියවරුණ

උඩුවාගේ සටහන්

උපාධි හීනයක්

උඩුවාගේ සටහන්

විල්පත්තු සහ මුස්ලිම් විවාහ - ඉස්ලාමෝෆෝබියා I

උඩුවාගේ සටහන්

නොන්ඩි ඔටුවෙක්

උඩුවාගේ සටහන්

පොෂ් සෙරෙප්පු එක්ක ඇමති මුණගැහෙන්න ගිය හැටි

උඩුවාගේ සටහන්

ෆිල්ම් දහයක් එක්ක සුභ අලුත් අවුරුද්දක්!

උඩුවාගේ සටහන්

පොඩි කාලෙ සෙක්ස් සර්ච් කළ හැටි

උඩුවාගේ සටහන්

ගෝඨා ඊයේ සමුගත්තේය

උඩුවාගේ සටහන්

ගෝඨා

උඩුවාගේ සටහන්

තවත් බස් කතාවක්

උඩුවාගේ සටහන්

ලොකුමාමා

උඩුවාගේ සටහන්

අම්මා

උඩුවාගේ සටහන්

කොස්තාට ගහලා ලියන්නේ නැද්ද බං

උඩුවාගේ සටහන්

ට්‍රම්ප් මකබෑවිච්චාවෙ! ධනුෂ්ගෙ ෆිල්ම් එක

උඩුවාගේ සටහන්

මැරුණ මිනිහෙක්ටවත් ඉන්න දෙන්නැති පාහරයා!!!!

උඩුවාගේ සටහන්

පොලීසියෙන් මිනීමැරීම උතුරට දැනෙන්නේ කොහොමද?

උඩුවාගේ සටහන්