සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

Windows Geek

Windows 10 පරිගණකයේ sleep option එකෙන් හරියට වැඩ ගනිමු.

Windows Geek

අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩකරමු.

Windows Geek

Dyslexia රෝගීන්ට Microsoft ගෙන් විසදුමක්

Windows Geek

Microsoft Eye Control, test කරන්න කැමතිද?

Windows Geek

සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමක් දත්ත විශ්ලේෂණයක් කරන්න උවමනාද

Windows Geek

Microsoft Office 2019 අත් විඳීමට ඔබ සූදානම්ද?

Windows Geek

Xamarin Colombo Meetup එකට යනවද?

Windows Geek

Windows Store සමඟින් එන Movie Edit Pro Plus වලින් Video edit කරලා තිබෙනවද?

Windows Geek

Windows 10 වල නිවැරදිව Full BackUp එකක් කරන්න දන්නවද?

Windows Geek

Fingerprint sensor එක දැන් Display එකට

Windows Geek

Fingerprint Reader තාක්ෂණය සමඟ මුසුවූ Microsoft හි නවතම හඳුන්වාදීම

Windows Geek

Windows Insidersලාට දැන් Office 365 අත්විඳීමේ අවස්ථාව

Windows Geek

Windows වල අඩුපාඩු කියන Google Researcher!

Windows Geek

Windows සමඟින් එකතු වූ Android Smart phones

Windows Geek

Windows 10 වල eye tracking ටෙස්ට් කරමුද?

Windows Geek

Fitbit fitness සමග Cortana

Windows Geek

ජීවිත රැසකට ආලෝකය දීමට මුලපිරූ Microsoft සමාගමේ ශ්‍රී ලාංකිකයා

Windows Geek

Microsoft ‍ගෙන් Android හි Bing search app එක සදහා අළුත්ම මුහුණුවරක්

Windows Geek

Your News App එකෙන් News දැන් videos විදියට

Windows Geek