නකල්ස් හරහා මැදියම් රැයේ - හිතුවක්කාර සංචාරකයා

මලියගෙ සටහන

හිතුවක්කාර සංචාරකයා - නන්පේරියල්,කලුපහන,බඹරකන්ද හරහා යකාගෙ පඩිපෙල තරණය

මලියගෙ සටහන

නොඉදුල් පෙම

මලියගෙ සටහන

දරු පැටියෙක්!

මලියගෙ සටහන

මායාවී...

මලියගෙ සටහන

දුර්වලයෙකුගේ ආත්මකථනය

මලියගෙ සටහන

බයියෙක් කියූ කතාවක්

මලියගෙ සටහන

දවසේ කරුමය හෙවත් පොලිස් පාට්

මලියගෙ සටහන

ෆීලිං ඩිසැපොයින්ටඩ්!

මලියගෙ සටහන

චන්දෙ දෙන්නෙ කාටද? මගේ මතය හා කුහකත්වය

මලියගෙ සටහන

තලවාකැලේ ආතල් සමග සොදුරු මඩක්

මලියගෙ සටහන

ඔබ මා හමුඋන..මේ ඉරහද යට..

මලියගෙ සටහන

පුංචි වැල කතාවක්

මලියගෙ සටහන

තරැ කුමරි - දෙවන කොටස

මලියගෙ සටහන

මං මොකුත් කියන්නෙම නෑමයි!

මලියගෙ සටහන

සෝෂල් මීඩියා බ්ලොක්ද?

මලියගෙ සටහන

ඔව් සුබා..මේක ඔයා වෙනුවෙන්!

මලියගෙ සටහන

මහමග කුජීතවීම

මලියගෙ සටහන

රේඩියෝවයි මමයි!

මලියගෙ සටහන

කෝච්චි ආතල් හා ටික්කෝ

මලියගෙ සටහන