ක්‍රෝඒෂියාව ලංකාවට වඩා පෝසත්ද

Yakaagea Daviya

මාදම්පෙ සිට කුරුණෑගලට කෝච්චියක්

Yakaagea Daviya

චීනයෙන් ලැබුන මානව ෆොසිල නිසා මානව පරිණාම කතාව නැවත ලියන්න සිදුවේද

Yakaagea Daviya

ඇමති මණ්ඩලය සීමා කරන හැටි

Yakaagea Daviya

ලාබයි ලාබයි වියට්නාම් කිරි හරක්

Yakaagea Daviya

කෙස් වලු පූජාව

Yakaagea Daviya

සම්පූර්ණ නම : විශාල තන් ඇත්තා

Yakaagea Daviya

ඩයිනමෝරා

Yakaagea Daviya

සල්ලි සල්ලි ලොකු ලොකු සල්ලී සුද්ද ගෙනත් දෙන සල්ලී චීන ගෙනත් දෙන සල්ලී සල්ලි තමා දෙයියගෙ මල්ලී

Yakaagea Daviya

බොරුව සිතින් දුරලා හොද විරේකයක් කරලා ඉමු රටට වැඩක් කරලා ( කිං කරිස්සන්ති තාරකා / අහසේ තරු රටා වල කවර නම් අර්ථයක් තිබේද පෙරේරා මහත්තයෝ )

Yakaagea Daviya

හරක් මස් කමු

Yakaagea Daviya

ඩිස්ටි ඩිඩින් නැති ලෝකයක්

Yakaagea Daviya

කාබන් ජාතිකයන් හා සිලිකන් ජාතිකයන් අතර සහජීවනය

Yakaagea Daviya

කාබන් ජාතිකයන් හා සිලිකන් ජාතිකයන් අතර සහජීවනය

Yakaagea Daviya

අපි කොයිතරම් පුංචිද

Yakaagea Daviya

අපි කොයිතරම් පුංචිද

Yakaagea Daviya

අව්වයි වැස්සයි හැරියගෙ මගුලයි

Yakaagea Daviya

බයිසිකලේ, බයිසිකලේ දුප්පත් අපගේ බයිසිකලේ// අව්වේ වැස්සේ වෙනසක් නොතකා මහ මඟ පැදයන බයිසිකලේ

Yakaagea Daviya

යුධ විරෝධීන්ගේ විලාප මැද දෙවන ලෝක සංග්‍රාමය අවසන් වී හෙටට අවුරුදු 72 කුත් මාස ගනනකුත් දවස් ගනනක් වෙන බව ඔබට අමතකද

Yakaagea Daviya

මන නන්දන වැඩ වර්ජන ජන රංජන

Yakaagea Daviya