ලෝක ප්‍රවණතා

Yakaagea Daviya

කිඹිසිමාට සහ සෙසු අයට වචනයක්

Yakaagea Daviya

කිඹිසිමාට සහ සෙසු අයට වචනයක්

Yakaagea Daviya

නයනේ , ඉකොනො හා ආගම්

Yakaagea Daviya

මුතුකුඩ යෙන් මතකය අවදි වූ උඩරට රාජ්‍යයේ කතාව

Yakaagea Daviya

බය නැති එකා ඉස්සෙල්ල ම කනෙන් අල්ලයි

Yakaagea Daviya

මහ පෙරලිකරන අපේ යුගයේ වීරයා

Yakaagea Daviya

ගබ්සාව

Yakaagea Daviya

මිනිසා මහත් අභිරුචියකින් ආගම් අදහන්නේ ඇයි

Yakaagea Daviya

බුදුන් දෙසූ පුනර්භවය අන්ඩර දෙමලයක් වුන හැටි . ඊ නිව්ස් ලිපියක්

Yakaagea Daviya

සුද්දන්ගේ මුතුන්මිත්තෝ දෙමළද ?

Yakaagea Daviya

සයිටම් නැපෝලියන්ලා සහ මිසර පූසෝ

Yakaagea Daviya

මෙන්න පිලිගන්න හොරේෂියෝ විලේගාස්

Yakaagea Daviya

අප වැයකරන කාලයට ඩේටාවලට යුක්තියක් ඉටුකරමු

Yakaagea Daviya

ට්‍රම්ප් සමග නැගිටිමු

Yakaagea Daviya

අපට නොපෙනෙන ලෝකයක් තිබේද

Yakaagea Daviya

වහල්ලු හා රජවරු

Yakaagea Daviya

හෙළුවැලි වෙඩින් එක හා තවත් කතා

Yakaagea Daviya

රස්පුටින්ගේ ලිංගය හා තවත් කතා

Yakaagea Daviya

පින්තූර වලින් කියන දහසක් දේ

Yakaagea Daviya