පිළිකා නසන මඤ්ඤොක්කා

ප්‍රභාස්වර

අපේ සාගරය දැවැන්ත ධූමකේතු ප්‍රහාරයක ප්‍රතිඵලයක් ද?

ප්‍රභාස්වර

Wi-Fi වඩා සිය ගුණයකින් වේගවත් Li-Fi (Light Fidelity)

ප්‍රභාස්වර

ලොව ඉතාම මිල අධික ද්රරව්ය 10

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

පලතුරුවල ඉදීමේ ක්‍රියාවලිය

ප්‍රභාස්වර

මොළයේ විස්මිත හැකියාව වන Brain Plasticity

ප්‍රභාස්වර

ඔබ මවිත කරවන අලිගැටපේර වල ගුණ

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

ලොව පළමු හයිඩ්‍රජන් දුම්රිය ධාවනයට සූදානම්

ප්‍රභාස්වර

පොල් සම්බෝලයෙහි ගුණ

ප්‍රභාස්වර

රස ගුණ පිරි දෙහි

ප්‍රභාස්වර

පෘථිවිය වටා ඇති උෂාලෝකයේ (අරුණළු වල/Aurora) වර්ණවත් රටාව

ප්‍රභාස්වර

සීනි කැටයේ කථාව

ප්‍රභාස්වර

දිරාපත් විම යනු ජීවයක අවසානය පමණක් නොව නව ජීවයක ආරම්භය ද වේ.

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

චීනයේ Road-Sraddling බස් රථයේ ප්‍රථම පරික්ෂණාත්මක චාරිකාව

ප්‍රභාස්වර

රතු ළූණු වල වටිනාකම

ප්‍රභාස්වර

ADSL තාක්ෂණය

ප්‍රභාස්වර

බලශක්තිය සඳහා නව බැටරි විශේෂයක්

ප්‍රභාස්වර