පිළිකා නසන මඤ්ඤොක්කා

ප්‍රභාස්වර

අපේ සාගරය දැවැන්ත ධූමකේතු ප්‍රහාරයක ප්‍රතිඵලයක් ද?

ප්‍රභාස්වර

Wi-Fi වඩා සිය ගුණයකින් වේගවත් Li-Fi (Light Fidelity)

ප්‍රභාස්වර

ලොව ඉතාම මිල අධික ද්රරව්ය 10

ප්‍රභාස්වර

Zero Emission Zone ( ZEZ )

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

භෞතිකවිද්‍යාඥ මහාචාර්ය ස්ටීවන් හෝකින්ගේ සමුගැනීම.

ප්‍රභාස්වර

දැඩි ලෙස ගිලන් වූ ගුවන් මගියෙකුගේ ජීවිතය ඉංජිනේරු සිසුවෙක් රැක ගනී

ප්‍රභාස්වර

මුහුදේ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය නිසා මියයන තල්මසුන්

ප්‍රභාස්වර

පලතුරුවල ඉදීමේ ක්‍රියාවලිය

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

මොළයේ විස්මිත හැකියාව වන Brain Plasticity

ප්‍රභාස්වර

දිවා ආලෝකයෙන් විෂබීජ නාශකයක් බවට පත්වන තුනී ප්ලාස්ටික් පටලය

ප්‍රභාස්වර

ඔබ මවිත කරවන අලිගැටපේර වල ගුණ

ප්‍රභාස්වර

ඹීරාව

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාවට Reflexolog

ප්‍රභාස්වර

ලොව පළමු හයිඩ්‍රජන් දුම්රිය ධාවනයට සූදානම්

ප්‍රභාස්වර

ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ දී මතු වන ගැටලුවලට විසදුමක් .......!

ප්‍රභාස්වර

තක්කාලි වර්ධනය සදහා නැනෝ තාක්ෂණය

ප්‍රභාස්වර