භාෂා අටක් තත්කාලීනව පරිවර්තනය කරන earpiece

ප්‍රභාස්වර

දරුණු අසාත්මතිකතා නිට්ටාවටම සුව කිරීමට ප්‍රතිකාරයක්

ප්‍රභාස්වර

Fukushima ගිලුණු ප්‍රතික්‍රියාකාරක වෙත යැවෙන කුඩා රොබෝ පිහිනුම්කරු

ප්‍රභාස්වර

INNOVATIONS : සෝනි සමාගම නිර්මාණයකල සිවිකාච (contact lens) වීඩියෝ කැමරාව

ප්‍රභාස්වර

DIGITAL ELECTRONIC TECHNOLOGY : මද 18ක් ඇති අලුත්ම Core i9 ප්‍රොසෙසරය

ප්‍රභාස්වර

සෘණ ස්කන්ධයක් (negative mass) ඇති පදාර්ථයක් නිපදවීමට භෞතික විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත්වෙයි.

ප්‍රභාස්වර

ඉවතලන ඉරිඟු ශාක කොටස්වලින් හයිඩ්‍රන් ඉන්ධන!

ප්‍රභාස්වර

Amazon.com සමාගම සිය ඇනවුම් ඩ්‍රෝන යානා මාර්ගයෙන් ගැනුම්කරුවන් වෙන්ත යැවීමට සැරසෙයි.

ප්‍රභාස්වර

ප්ලාස්ටික් බෝතල් වෙනුවට කන්න පුලුවන් වතුර බෝල

ප්‍රභාස්වර

භාෂා අටක් තත්කාලීනව පරිවර්තනය කරන earpiece

ප්‍රභාස්වර

ගංවතුර හටගැනීම ගැන විද්යාඑත්මක පැහැදිලිකිරීමක්

ප්‍රභාස්වර

ප්‍රථම වරට ද්විමාන චුම්භක සොයාගැනේ.

ප්‍රභාස්වර

මැලේරියා මදුරු නාශක සදහා දිලිර භාවිතය

ප්‍රභාස්වර

ඉතා දුර්ලභ සුදු Risso’s වර්ගයේ ඩොල්ෆින් දැකීම

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

මිනිසා සහ කෘතීම බුද්ධිය (යන්ත්‍රය) අතර තරඟ

ප්‍රභාස්වර

ගුගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයෙන් යමක් වේගයෙන් සෙවීමේ ක්‍රම

ප්‍රභාස්වර

අධි ස්ථාවර සුර්ය කෝෂ

ප්‍රභාස්වර

ජංගම දුරකතන සහ මොළයේ පිළිකා අතර සම්බන්ධයක් තිබේද ?

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර