දිවා ආලෝකයෙන් විෂබීජ නාශකයක් බවට පත්වන තුනී ප්ලාස්ටික් පටලය

ප්‍රභාස්වර

පුවත් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීමට ෆේස්බුක් මගින් නව මෙවලමක්

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාවට Reflexolog

ප්‍රභාස්වර

ගංගා ධාරා සහ උදම් රළ වලින් බලශක්ති උත්පාදනය

ප්‍රභාස්වර

හිස කෙස් වලට කෝමාරිකා

ප්‍රභාස්වර

පාද සම්භාවනයෙන් දියවැඩියාව පාලනය

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාවට පාද සමිභාවනය

ප්‍රභාස්වර

දුම්බර කදු වැටිය හා අෙප් උරැමයන්

ප්‍රභාස්වර

අපිරිසිදු ජලයෙන් ආසනික් ඉවත් කරන පාසි වර්ගයක්

ප්‍රභාස්වර

දත් පිරවුම් හා මුල් ඇලවුම් වෙනුවට නව ජීව විද්‍යාත්මක දන්ත නිෂ්පාදනයක්

ප්‍රභාස්වර

ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගන්නා එන්සයිමයක්

ප්‍රභාස්වර

මුහුදේ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය නිසා මියයන තල්මසුන්

ප්‍රභාස්වර

කුරුලෑ සහ පරිණාමනය

ප්‍රභාස්වර

පෘතුගාලයේ විදුලිබල භාවිතය ඉක්මවා පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය

ප්‍රභාස්වර

FB භාවිතය හා Cortisol

ප්‍රභාස්වර

ජානමය වශයෙන් වෙනස් කළ සේද පණුවන් නිපදවන සේද

ප්‍රභාස්වර

මධ්‍යධරණී මුහුදේ ඩොල්ෆින් ධීවරයින්ගෙන් මසුන් සොරා ගනියිද?

ප්‍රභාස්වර

කෘත්‍රිම බුද්ධිය නව වයිරස් වර්ග 6000 ක් හඳුනාගනී.

ප්‍රභාස්වර

“Atacama Alien” අද්භූත පිටසක්වල ජීවියාගේ අභිරහසට විසඳුමක්

ප්‍රභාස්වර

නිරෝගී හිස කෙස් සදහා

ප්‍රභාස්වර