සපාකෑ සර්පයා හඳුනාගැනීමට ස්මාර්ට්ෆෝන් මෘදුකාංගයක්

ප්‍රභාස්වර

ආලෝකය 99.95% ක් අවශෝෂණය කරන පිහාටු ඇති නව පක්ෂියා

ප්‍රභාස්වර

මිය ගිය විට මොළයට සිදු වන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රභාස්වර

සුදුළුණු හා මී පැණි භාවිතයෙන් බලගතු බෙහෙතක්

ප්‍රභාස්වර

Spirulina

ප්‍රභාස්වර

පෘථිවිය මත පිහිටවූ අඟහරු ග්‍රහයාගේ ආදර්ශන

ප්‍රභාස්වර

මුහුණු හඳුනාගැනීමේ නියමු නියැදියක් මගින් අතුරුදහන් වූ දහස් සංඛ්‍යාත ළමයින් සොයා ගැනේ.

ප්‍රභාස්වර

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් එක් දිනකින් සම්පූර්ණ නිවසක් ඉදිකරයි

ප්‍රභාස්වර

ජපන් ඉංජිනේරුවෙක් නිපදවූ විශාල සිහින රොබෝව.

ප්‍රභාස්වර

බොහෝ වේලාවක් දියයට සිටීමේ හැකියාව ඇත්තෝ

ප්‍රභාස්වර

දිවා ආලෝකයෙන් විෂබීජ නාශකයක් බවට පත්වන තුනී ප්ලාස්ටික් පටලය

ප්‍රභාස්වර

පුවත් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීමට ෆේස්බුක් මගින් නව මෙවලමක්

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාවට Reflexolog

ප්‍රභාස්වර

ගංගා ධාරා සහ උදම් රළ වලින් බලශක්ති උත්පාදනය

ප්‍රභාස්වර

හිස කෙස් වලට කෝමාරිකා

ප්‍රභාස්වර

පාද සම්භාවනයෙන් දියවැඩියාව පාලනය

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාවට පාද සමිභාවනය

ප්‍රභාස්වර

දුම්බර කදු වැටිය හා අෙප් උරැමයන්

ප්‍රභාස්වර

අපිරිසිදු ජලයෙන් ආසනික් ඉවත් කරන පාසි වර්ගයක්

ප්‍රභාස්වර

දත් පිරවුම් හා මුල් ඇලවුම් වෙනුවට නව ජීව විද්‍යාත්මක දන්ත නිෂ්පාදනයක්

ප්‍රභාස්වර