මෙන්න SMS ඇහැටම ගෙන්න ගන්න ක්‍රමයක්

ප්‍රභාස්වර

மூன்றே நாளில் பன்றிக்காய்ச்சல் Swine flu ( H1N1 ) குணமாகியவரின் சிறப்பு பேட்டி !

ප්‍රභාස්වර

ஸ்மார்ட்போன் சூடாவதற்கான காரணங்கள், அதை சரி செய்யும் வழிமுறைகள்

ප්‍රභාස්වර

මිනිස් කළලයෙන් මාරක හෘද රෝග ජාන ඉවත් කිරීම

ප්‍රභාස්වර

මරණයෙන් කෙළවර විය හැකි බළල් පහුරු ගෑම....

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

හඳුනාගැනීමට අපහසු වසර මිලියන 580 ක් පැරණි ජීවියා

ප්‍රභාස්වර

අනාගත අගහරු චාරිකා කාලය කෙටි කිරීම.

ප්‍රභාස්වර

ඉතා කුඩා පියාපත් වලින් බිඟුන් වාසරවීමේ ගණිතමය රහස

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

අංශභාග රෝගය සදහා වූ නව ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

කෑම පිගානක ඡායාරූපයෙන් ආහාරය හා වට්ටෝරුව

ප්‍රභාස්වර

'9' ඉලක්කමේ අසිරිය

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

දිවි පැටියාට කිරි දෙන සිංහධේනුව

ප්‍රභාස්වර

වක්‍ර මුළු හා හැරවුම් තුළින් රිංගා යන ජෛව රොබෝ බට

ප්‍රභාස්වර

ගොළුබෙල්ලාගේ මතකය මකා දැමීම

ප්‍රභාස්වර