පාද සම්භාවනයෙන් දියවැඩියාව පාලනය

ප්‍රභාස්වර

දියවැඩියාවට පාද සමිභාවනය

ප්‍රභාස්වර

දුම්බර කදු වැටිය හා අෙප් උරැමයන්

ප්‍රභාස්වර

අපිරිසිදු ජලයෙන් ආසනික් ඉවත් කරන පාසි වර්ගයක්

ප්‍රභාස්වර

දත් පිරවුම් හා මුල් ඇලවුම් වෙනුවට නව ජීව විද්‍යාත්මක දන්ත නිෂ්පාදනයක්

ප්‍රභාස්වර

ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගන්නා එන්සයිමයක්

ප්‍රභාස්වර

මුහුදේ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය නිසා මියයන තල්මසුන්

ප්‍රභාස්වර

කුරුලෑ සහ පරිණාමනය

ප්‍රභාස්වර

පෘතුගාලයේ විදුලිබල භාවිතය ඉක්මවා පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය

ප්‍රභාස්වර

FB භාවිතය හා Cortisol

ප්‍රභාස්වර

ජානමය වශයෙන් වෙනස් කළ සේද පණුවන් නිපදවන සේද

ප්‍රභාස්වර

මධ්‍යධරණී මුහුදේ ඩොල්ෆින් ධීවරයින්ගෙන් මසුන් සොරා ගනියිද?

ප්‍රභාස්වර

කෘත්‍රිම බුද්ධිය නව වයිරස් වර්ග 6000 ක් හඳුනාගනී.

ප්‍රභාස්වර

“Atacama Alien” අද්භූත පිටසක්වල ජීවියාගේ අභිරහසට විසඳුමක්

ප්‍රභාස්වර

නිරෝගී හිස කෙස් සදහා

ප්‍රභාස්වර

මුරැංගා

ප්‍රභාස්වර

සජීවී මිනිස් සෛල වලින් ජෛව පරිගණකයක ඇරඹුම.

ප්‍රභාස්වර

භෞතිකවිද්‍යාඥ මහාචාර්ය ස්ටීවන් හෝකින්ගේ සමුගැනීම.

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

පරිසර හිතකාමී රෙදිපිළි

ප්‍රභාස්වර