ශරීරය ශීතලව හෝ උණුසුම්ව තබා ගැනීමට අත් පළඳනාවක්

ප්‍රභාස්වර

තාරුණ්‍යයත් සමග විද්‍යා දැනුම සන්නිවේදනය සඳහා අන්තර්ජාලය හා ජංගම දුරකථන භාවිතය

ප්‍රභාස්වර

මිනිස් මොළයේ තරංග වලින් මෙහෙයවන රොබෝ

ප්‍රභාස්වර

මතක ගබඩාව සඳහා පරමාණුව භාවිතය

ප්‍රභාස්වර

කාමරය තුළ රැහැන් නොමැති විදුලි සම්ප්‍රේෂණය

ප්‍රභාස්වර

ලෝහමය හයිඩ්‍රජන් නිර්මාණය කිරීම

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ රොබෝ තාක්ෂණය

ප්‍රභාස්වර

මැලික් අම්ලය. (Malic Acid)

ප්‍රභාස්වර

ප්‍රතිකාර සහ රෝගී තත්ව කළමනාකරණයට පරිගණක ක්‍රමලේඛ

ප්‍රභාස්වර

ශාක තුළ විදුලි පරිපථ නිර්මාණය

ප්‍රභාස්වර

ප්‍රතිශක්ති සමුහයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

ප්‍රභාස්වර

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

உலகின் 8 ஆவது கண்டமாக புதிய கண்டம் கண்டுபிடிப்பு

ප්‍රභාස්වර

ஒரு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாவில் உருவாகும் கடவுளைக் கண்டுபிடிக்கப்போகும் தொலைகாட்டி!

ප්‍රභාස්වර

பன்றியும் மனிதனும் இணைந்த புதுமையான உயிரினம்

ප්‍රභාස්වර

பன்றியும் மனிதனும் இணைந்த புதுமையான உயிரினம்

ප්‍රභාස්වර

மருத்துவக் குணங்கள் நிறைந்த மாதுளம் பூ!

ප්‍රභාස්වර

மூட்டு, வாத நோயை அகற்றும் முடக்கற்றான் கீரை!

ප්‍රභාස්වර

பசளிக்கீரையை நிலக்கண்ணி வெடிகளை கண்டறியும் கருவியாக மாற்றிய விஞ்ஞானிகள்

ප්‍රභාස්වර