වෙනස සැපද?

දම්පාට දේදුන්න

දූෂණ මර්දනය හා ස්මෝල්ගේ ආදර්ශය – වික්ටර් අයිවන්

දම්පාට දේදුන්න

කුණු කතාවක් හෙවත් කුණු කථිකාවක්

දම්පාට දේදුන්න

ලංකාවේ දුප්පත් කමට හේතුව අමනකමය - අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ගේ ලිපියට ඌණ පූරණයක්

දම්පාට දේදුන්න

ජපනා දියුණු වූ හැටි සහ ලංකාව වලපල්ලට ගිය හැටි

දම්පාට දේදුන්න

ජපානයේ කාන්තා කිමිදුම්කාරිනියන් (අමා කිමිදුම්කාරිනියන්)

දම්පාට දේදුන්න

ඉන්දික තොටවත්ත ගෙන් ප්‍රහසන නාටකයක්.

දම්පාට දේදුන්න

සිංහල රජකු චීනයට පැහැරගෙන ගිය ෂෙන්-හෙ නම් සෙන්පතියා

දම්පාට දේදුන්න

නැණවත් ඛාන් හෙවත් කුබ්ලායි ඛාන් චීන අධිරාජ්‍යයා

දම්පාට දේදුන්න

ශ්‍රී ලාංකීය කිතුනු සභාව තුල විප්ලවවාදියා - තිස්ස බාලසුරිය පියතුමා

දම්පාට දේදුන්න

බ්ලොග් වසන්තය හෙළි කරනා සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ අභියෝග ජය ගැනීම

දම්පාට දේදුන්න

යුධ ජයග්‍රාහකයෝ

දම්පාට දේදුන්න

ප්‍රථම කුරුස යුද්ධය

දම්පාට දේදුන්න

බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය - ෆෙඩ්රික් නෝත් යුගය

දම්පාට දේදුන්න

පෙර සුදානම

දම්පාට දේදුන්න

ඇත්ගාල් පැවැත්වූ අයුරු

දම්පාට දේදුන්න

බට පතුරු නැතිව අටපට්ටම් කුඩුවක් හදමු

දම්පාට දේදුන්න

පන්දු ක්‍රීඩා පුරාණය

දම්පාට දේදුන්න

ප්‍රීති වෙසක්!

දම්පාට දේදුන්න

සංගීත භාණ්ඩ වර්ගීකරණයේ ඉතිහාසය

දම්පාට දේදුන්න