බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය - ෆෙඩ්රික් නෝත් යුගය

දම්පාට දේදුන්න

පෙර සුදානම

දම්පාට දේදුන්න

ඇත්ගාල් පැවැත්වූ අයුරු

දම්පාට දේදුන්න

බට පතුරු නැතිව අටපට්ටම් කුඩුවක් හදමු

දම්පාට දේදුන්න

පන්දු ක්‍රීඩා පුරාණය

දම්පාට දේදුන්න

ප්‍රීති වෙසක්!

දම්පාට දේදුන්න

සංගීත භාණ්ඩ වර්ගීකරණයේ ඉතිහාසය

දම්පාට දේදුන්න

ලන්දේසීන්ගේ සිංහල සාහිත්‍යය මෙහෙවර

දම්පාට දේදුන්න

වෛද්‍ය වැඩ වර්ජන සම්බන්ධව විමසුමක්

දම්පාට දේදුන්න

ලිස්බන් සිට කැලිකට් දක්වා ගිය පෘතුගීසි දේශ ගවේෂකයෝ

දම්පාට දේදුන්න

සොරුන්ගෙත් සොරුන් වූ මුල් යුගයේ ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂකරුවන්

දම්පාට දේදුන්න

පෘතුගාලයේ පල්ලියක් තැනූ කන්ද උඩරට කුමාරයා

දම්පාට දේදුන්න

අඳුරු සිර කුටියේ සිට ලියු කෘති

දම්පාට දේදුන්න

මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා ලියූ අමුතු ගීතිකාව

දම්පාට දේදුන්න

දේව වේද පුරාණය නම් වන සිංහල කතෝලික වේද කාව්‍යය

දම්පාට දේදුන්න

ජාත්‍යන්තර කම්කරු ගීතය

දම්පාට දේදුන්න

බ්‍රිතාන්‍යයේ ස්ටෝන්හෙන්ජ් නටඹුන් - Stonehenge

දම්පාට දේදුන්න

යාපනය පුස්තකාලය

දම්පාට දේදුන්න

අතුරුදහන් වූ අංකොර් ජනතාව

දම්පාට දේදුන්න

ව්‍යාග්‍රා

දම්පාට දේදුන්න