සාජාහි සංගීතය

දම්පාට දේදුන්න

දේශයේ පරාභවය 01

දම්පාට දේදුන්න

සමාජ ජාලා උන්මත්තකයින් මර්ධනය කරනු!

දම්පාට දේදුන්න

පැයක කාලයකදී බ්ලොග් අඩවියක් නිර්මාණය කර ගනිමු

දම්පාට දේදුන්න

බ්ලොග් අඩවියක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද? - අංක 01

දම්පාට දේදුන්න

කසීර, ජ්‍යෝෆ්‍රී බේකන් සහ කට්ටකාඩුව

දම්පාට දේදුන්න

රිඟින් ටෝන් වංචාවක්ද? - සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 5

දම්පාට දේදුන්න

කපුගේ සමග සන්ෆ්ලවර්ස් - සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 4

දම්පාට දේදුන්න

සුනිල් පෙරේරා - සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 03

දම්පාට දේදුන්න

සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 02

දම්පාට දේදුන්න

සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 01

දම්පාට දේදුන්න

සිංහල ම්ලෙච්ඡයෝ

දම්පාට දේදුන්න

ඉරාජ්, වික්ටර් රත්නායකට අපහාස කරාද?

දම්පාට දේදුන්න

බුදු සසුනට වින කටින්නේ අන්‍ය ආගමිකයන් නොවේ.

දම්පාට දේදුන්න

පිණ්ඩපාතයේ වැඩමකර ලක්ෂ එක්දහස් හතළිහක් සෙවිය හැකිද?

දම්පාට දේදුන්න

අනුනට සාර්ථකත්වය උගන්වන වංචනිකයන් - 1

දම්පාට දේදුන්න

ලලිත් වීරතුංග ගෙන් රාජ්‍ය සේවය පාඩමක් ඉගෙන ගනියිද?

දම්පාට දේදුන්න

මොබයිල් දුරකථන වංචාවට ඔබත් හසුවෙලාද?

දම්පාට දේදුන්න

මාළු කපන්නට රුපියල් එක්ලක්ෂ අනූ හත් දාහක්?

දම්පාට දේදුන්න

ජපානයේ නින්ජාවරු

දම්පාට දේදුන්න