ජඩ මාධ්‍යවේදියකු වීමේ ඒකායන මාර්ගය (අත්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි)

දම්පාට දේදුන්න

රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රමාදය වැලැක්වීම සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදනය - බලධාරීන්ගේ අවධානය පිණිසයි.

දම්පාට දේදුන්න

ණය උගුලින් ගැලවීමට අගමැතිවරයා දරන ප්‍රයත්නය සිහිනයක් නොවීමට නම්....

දම්පාට දේදුන්න

චීන ආයෝජන සමුළුව සහ රටේ කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය.

දම්පාට දේදුන්න

සයිටම් විරෝධය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය

දම්පාට දේදුන්න

කොළඹ ජ්‍යාත්‍යන්තර මුල්‍ය නගරය සහ වෙනස් කලයුතු ජාතික ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය

දම්පාට දේදුන්න

සංගීතයට තිත තබා ඇති නිසා පැරණි මතකයන් සමග...........

දම්පාට දේදුන්න

රොක් සංගීතයේ ඉතිහාසය

දම්පාට දේදුන්න

බීමත්කමේ දුර්විපාක

දම්පාට දේදුන්න

නෙළුම් යාය - After Party

දම්පාට දේදුන්න

ජේසුස් යනු කවරෙක් ද?

දම්පාට දේදුන්න

ගීතය සතු බලය - United Breaks Guitars

දම්පාට දේදුන්න

දවසේ වරද

දම්පාට දේදුන්න

ත්‍රිත්ව විදුහලේ තීරණය - Not a Breaking News

දම්පාට දේදුන්න

කතෝලික පාසල් අධ්‍යාපනය - I am Proud to be a Crusader

දම්පාට දේදුන්න

ඔපෙරා සහ කොස් ඇට

දම්පාට දේදුන්න

දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතයේ ඉතිහාසය සංවාදය සඳහා

දම්පාට දේදුන්න

චීය... ඔපෙරා

දම්පාට දේදුන්න

සංගීත චාරිකාවක් 33 - Peter, Paul and Mary

දම්පාට දේදුන්න

සංගීත චාරිකාවක් 32 - Flash Cadillac & the Continental Kids

දම්පාට දේදුන්න