රිඟින් ටෝන් වංචාවක්ද? - සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 5

දම්පාට දේදුන්න

කපුගේ සමග සන්ෆ්ලවර්ස් - සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 4

දම්පාට දේදුන්න

සුනිල් පෙරේරා - සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 03

දම්පාට දේදුන්න

සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 02

දම්පාට දේදුන්න

සිංහල ගීතය මාකට් කිරීම සහ කුහක ප්‍රවීනයන්ගේ භූමිකාව - අංක 01

දම්පාට දේදුන්න

සිංහල ම්ලෙච්ඡයෝ

දම්පාට දේදුන්න

ඉරාජ්, වික්ටර් රත්නායකට අපහාස කරාද?

දම්පාට දේදුන්න

බුදු සසුනට වින කටින්නේ අන්‍ය ආගමිකයන් නොවේ.

දම්පාට දේදුන්න

පිණ්ඩපාතයේ වැඩමකර ලක්ෂ එක්දහස් හතළිහක් සෙවිය හැකිද?

දම්පාට දේදුන්න

අනුනට සාර්ථකත්වය උගන්වන වංචනිකයන් - 1

දම්පාට දේදුන්න

ලලිත් වීරතුංග ගෙන් රාජ්‍ය සේවය පාඩමක් ඉගෙන ගනියිද?

දම්පාට දේදුන්න

මොබයිල් දුරකථන වංචාවට ඔබත් හසුවෙලාද?

දම්පාට දේදුන්න

මාළු කපන්නට රුපියල් එක්ලක්ෂ අනූ හත් දාහක්?

දම්පාට දේදුන්න

ජපානයේ නින්ජාවරු

දම්පාට දේදුන්න

වෙනස සැපද?

දම්පාට දේදුන්න

දූෂණ මර්දනය හා ස්මෝල්ගේ ආදර්ශය – වික්ටර් අයිවන්

දම්පාට දේදුන්න

කුණු කතාවක් හෙවත් කුණු කථිකාවක්

දම්පාට දේදුන්න

ලංකාවේ දුප්පත් කමට හේතුව අමනකමය - අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ගේ ලිපියට ඌණ පූරණයක්

දම්පාට දේදුන්න

ජපනා දියුණු වූ හැටි සහ ලංකාව වලපල්ලට ගිය හැටි

දම්පාට දේදුන්න

ජපානයේ කාන්තා කිමිදුම්කාරිනියන් (අමා කිමිදුම්කාරිනියන්)

දම්පාට දේදුන්න