ආදරය ....ප්‍රශ්නාර්ථ ???

හංසි(swan)

හංසි(swan)

දාබරේ බැන්ද මචං

හංසි(swan)

සුද්දිට

හංසි(swan)

හිත මිතුරු සුළඟට ආයෙමත් ලියමි ..........

හංසි(swan)

රෝස ගස සහ සමනළ තටුව

හංසි(swan)

ගොළු හදවතක් ...

හංසි(swan)

ඉයන් මාමාගෙන් අභියෝග , කැමතිම සිංදු , විභාග මැද මම :/

හංසි(swan)

විහඟුනේ නික්ම යනු ...

හංසි(swan)

නුඹ බෝ දුරයි

හංසි(swan)

දම් පාට ටියුලිප්

හංසි(swan)

අතීත මතක : අය්යගෙ කතා ;)

හංසි(swan)

යමු

හංසි(swan)

අද විශේෂ දවසක් ^_^

හංසි(swan)

හදවතට කියන වග නම්

හංසි(swan)

මගේ ගිරවී කොහෙද කියන්

හංසි(swan)

දත්

හංසි(swan)

ආදරය ගැන නොකී කතාවක්

හංසි(swan)

ගොඩපර

හංසි(swan)

හිමි අහිමි

හංසි(swan)