අතින් අල්ලන්ඩ බැරි උණු උණු ගොසිප් සයිට්!!

Chakhkare

ටිවී සිරීස් බලනවා කියන්නේ කුඩු ගහනවා වගේ වැඩක්!!!

Chakhkare

සැබැවින් ම ආලය කල බව දිවුරමි..

Chakhkare

2015 න් 2016ට අරන් යන්ඩ සිංදු ටිකක්......

Chakhkare

ගප්පියෝ....දාපන් පහක්!

Chakhkare

ගල් බලකායට හොද වැඩේ!!!!

Chakhkare

ඔබේ ප්‍රේමය ඉවසමි

Chakhkare

කෙට්ටු අපට හොන්ඩා හොනට් ලොකු වැඩිය....

Chakhkare

රසිකලොජිස්ට එරෙහිව මරණ දඩුවම rasikologist vs. hanging

Chakhkare

ප්‍රිතීසහගත සමුගැන්මකින් ඉක්බිති....

Chakhkare

එකත් හත් දොහෙන් ඉවරයි!

Chakhkare

මල්වඩම් හා පැමිණීම අනවශ්‍යයි!

Chakhkare

එනවද දවසක බොරැල්ලට පයින් යන්න...

Chakhkare

අපිත් පරික්ෂණ කරපු මිනිස්සු!

Chakhkare

සුපිරියට සින්දු කියන අළුත් දක්ෂයෙක් "නිර්වාන් ප්‍රබෝද්"

Chakhkare

අවුරුදු 12ට පසු අධිරාජ්‍යයෙක් වුනෙමි

Chakhkare

මොඩර්න් සාධුලා...

Chakhkare

දිලිසෙයි...

Chakhkare

කෙල්ලෝ නම් ෂුවර් කරන්ඩ බෑ...

Chakhkare

විභාගයේ හොදම කොටස

Chakhkare